Общински търговски дружества

"Тибор" ЕАД - 064/899999; 064/800-439/факс/

"Тролейбусен транспорт" ЕООД - 064/836-596; www.trolei.pleven.bg

"Инжстрой" ЕООД - 064/800-267

"Паркстрой" ЕООД - 064/978-820

"Диагностично-консултативен център II-Плевен" ЕООД - 064/888-211/212; www.dkc2-pleven.com

"Диагностично-консултативен център IlI-Плевен" ЕООД - 064/680-453; 064/678-740; www.dkc3pleven.com

"Дентален център l- Плевен" ЕООД - 064/824-870/в ликвидация/