Общински търговски дружества

ЕАД „Тибор”
Изпълнителен директор Лидия Железарова 064/899999; 064/800439 /факс/
град Плевен, ул.”Княз Александър I Батенберг” №17; email: tibor_pleven@abv.bg

ЕООД „Тролейбусен транспорт”
Управител инж. Ангел Несторов  064/839078
град Плевен, ул.”Александър Малинов” №53; email: trolei@el-soft.com
https://trolei.pleven.bg/

ЕООД „Инжстрой”
Управители Йордан Богословов и Пламен Петков 064/800267
град Плевен, ул.”Дойран” №138, email: injstroi@mbox.contact.bg

ЕООД „Паркстрой”
Управител Дамянка Владимирова
град Плевен, ул.”Кирил и Методий” №18 ет.2 ап.10; email: parkstroi_pleven@abv.bg

ЕООД „ДКЦ ІІ-Плевен”
Управител д-р Мариана Лазарова 064/888211/212
град Плевен, ул.”Сан Стефано” №1; email: dkc2_pleven@abv.bg
https://www.dkc2-pleven.com/contact.html

ЕООД „ДКЦ ІІІ-Плевен”
Управител д-р Николай Хинков 064/680937
град Плевен, ж.к.”Сторгозия”; email: dkc_3@outlook.com
 http://www.dkc3pleven.com/