Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9384-1/17.10.2017 год.

6

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9384-1 гр. Плевен 17.10.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-423/16.10.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: ПУП - План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9383-1/17.10.2017 год.

8

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9383-1 гр. Плевен 17.10.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-424/16.10.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация…

Община Плевен подкрепя Декларацията на кметовете за енергоефективност

18

  При посещението си в град Москва за участие в Срещата на кметовете за енергийна ефективност и устойчиво градско развитие в рамките на Международния форум "Руска енергетическа седмица" кметът на Община Плевен…

Покана за участие в представяне на Проект за площадка за скейтборд

17

ПОКАНА               Община Плевен организира представяне на Проект за площадка за скейтборд, което ще се състои на 1 ноември 2017 г. /сряда/ от 14:00 ч. в зала „Гена Димитрова“, етаж 1 на Регионалната библиотека…

ТСУиС-92-9364-1/04.10.2017г.

26

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                       № ТСУиС- 92-9364-1/04.10.2017г., гр. Плевен   Община Плевен, на основание…

Изх. № ТСУиС-94Е-1829-4/ 10.10.2017г.

22

Изх. № ТСУиС-94Е-1829-4/ 10.10.2017г. ДО ЕМИЛИЯ ЙОЗОВА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ жк. „Сторгозия” бл.92, вх.В, ап.12 гр. Плевен ЗЛАТКО ИВАНОВ АНЧЕВ ул. „Орлица” №40, ет.3, ап.2 гр. Плевен ГАБРИЕЛ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ ул.…

ТСУиС-92-9324-1/05.09.2017г.

22

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  №ТСУ и С - 92 -9324-1/05.09.2017г       гр. Плевен               Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство…

Покана за "Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси"

23

П О К А Н А      Община Плевен отправя покана към всички неправителствени организации, които имат отношение към малцинствената проблематика, да станат членове на новия Общински съвет за сътрудничество по етнически…