Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-23-1/18.06.2019 г.

15

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ-30-23-1 гр. Плевен 18.06.2019 г. На основание чл.135, ал.7, във връзка с ал.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и писмо с вх.№ТСУ-04-41-2/10.06.2019год. на Заместник министъра на Регионалното…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-22-1/17.06.2019 г.

12

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-22-1 гр. Плевен  17.06.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-250/13.06.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен ПУП-План…

УВЕДОМЛЕНИЕ №ТСУ-94Д-37-2/13.06.2019 г.

17

  НЕЕДИНТИФИЦИРАНИ  ул. „Янко Сакъзов“ №9, вх.А- гар.-13;16;17;18 и19; допълв. застр сгр.5 гр. ПЛЕВЕН Във връзка със заявление с вх. № ТСУ-94Д-37-2/13.05.2019г. от Денислав Руменов Димитров до Община Плевен и на основание чл.140 ал.3…

УВЕДОМЛЕНИЕ №ТСУ-94М-7285-2/22.05.2019 г.

17

ДО М. А. БАРАКОВА А. В. БАРАКОВ УЛ.”КОЗЛОДУЙ” . ГР.ПЛЕВЕН ДО Н. С. ГЕОРГИЕВА УЛ.”КОПРИВЩИЦА” . ГР.ПЛЕВЕН Във връзка със заявление вх. № ТСУ- 94М-7285-2/13.05.2019 г. Ви уведомявам, че е издадено   Разрешение за строеж…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-06-1/14.05.2019 г.

20

До З.М.Цветанов Ул. „Карлово” Гр.Плевен В.И.Цветанова Ул. „Карлово” Гр. Плевен О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30 – 06 - 1  гр. Плевен  14.05. 2019г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията,…

УВЕДОМЛЕНИЕ № ТСУ-94-1554-1/14.06.2019г.

18

ДО      М. Д. МИТОВСКИ М. М. МИТОВСКА Ж.К. „ДРУЖБА” БЛ. 213 ГР. ПЛЕВЕН ДО      И. Х. ИВАНОВ П. Д. ИВАНОВА Ж.К. „ДРУЖБА” БЛ. 213 ГР. ПЛЕВЕН ДО      Е. И. МИЛЕВА Ж.К. „ДРУЖБА” БЛ. 213 ГР. ПЛЕВЕН…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-04-1/14.05.2019 г.

41

До Н-ци Т. Хр.Тотев   Г. А. Т. Хр. Т .Т. Ул. „Н.Г.“ Гр. Варна С. Т. Т. М. „Траката“ Ул. „4“ Гр. Варна П. И. К.  Ул. „С.Р.“ Гр. Плевен                           …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10133-1/15.04.2019 г.

38

ДО Стефан Ст. Стоянов О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10133-1 гр. Плевен  15.04.2019 год. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на…

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94Е-3349-1/10.06.2019 год.

34

ДО С. П. АНГЕЛОВА УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГР. ПЛЕВЕН С. П. БОЕВА УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГР. ПЛЕВЕН М. Т. ИВАНОВА УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГР. ПЛЕВЕН Е. И. ЙОТОВ УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ”  ГР. ПЛЕВЕН В. Д. ИВАНОВА УЛ. ”АСЕН…