Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 -161 -1 / 22.01. 2020г. гр. Плевен

24

ДО Неидентифицирани 56722.666.147; 56722.666.147.1; 56722.666.154 56722.666.173.1.15; 56722.666.173.1.16; 56722.666.173.1.17 56722.666.173.2.14; 56722.666.173.2.15; 56722.666.173.3.15 56722.666.173.3.16; 56722.666.173.3.17; 56722.666.173.4.15 56722.666.173.4.16; 56722.666.173.4.17; 56722.666.173.4.18 56722.666.173.5.16; 56722.666.173.5.17 ДО „МП– Консулт 2009”ЕООД…

ОБЯВЛЕНИЕ № № ТСУ - 30 –144 - 1 гр. Плевен 27.11. 2019 г .

16

ДО Д.Н. БЕШЕВА, УЛ. „ЛОЗЕНЕЦ”,ГР. СОФИЯ В.Б.СОКОЛОВ, УЛ. „Н.В.ГОГОЛ”,ГР.СОФИЯ Н.В.ТОПАЛСКИ, УЛ. „БОГАТИЦА”,ГР. СОФИЯ П.В.ТОПАЛСКИ, КВ. „ДРАГАЛЕВЦИ”, УЛ. „ЕМ. МАНОЛОВ”ГР. СОФИЯ       О Б Я В Л Е Н И Е …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 94Г -5891-1/23.12.2019 г.

26

Г. Н. НИКОЛОВ Ц. В. И.-НИКОЛОВА УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 19, АП.4 ГР. ПЛЕВЕН ДО Г. Е. КАЗАКОВ УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 19, АП.1 ГР. ПЛЕВЕН ДО Т. Б. КИРИЛОВА УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 19, АП. 2 ГР. ПЛЕВЕН ДО Г. Ц. ГЕТЕВА УЛ. „ЦАР СИМЕОН” №…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 94М-11178-2/17.01.2020 г.

18

ДО КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ „УСПЕХ-92”- П.  И. АНГЕЛОВ УЛ. „ВИТ” №1 ГР.ПЛЕВЕН                                                                                                                        …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 –148 -1 гр. Плевен /16.12. 2019 г.

38

До Н.Ст.Найденова, ул. „Катя Попова”,гр. Варна Р.Ц.Янева, ул. „Прилеп”, гр.Варна Ю.Ст. Гергова, ул. „Цар Самуил”, гр. Плевен А.И.Делчева, жк „Младост”, гр.Варна Ст. Г .Гергов, ул. „Батак”, гр.Бургас    …

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 година

201

П О К А Н А        Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 година ще се проведе на 22 януари 2020 г. Това се прави на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10…