Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1288-1/07.06.2023 г.

27

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1288-1 гр. Плевен 07.06.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-269/07.06.2023 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1289-1/07.06.2023 г.

27

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1289-1 гр. Плевен 07.06.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-268/06.06.2023 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1287-1/06.06.2023 г.

35

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1287-1 гр. Плевен 06.06.2023 г. Община Плевен съобщава, че със заповед  № РД-12-264/05.06.2023г. на Зам. кмета на Община  Плевен е  отменена Заповед № РД-12-82/10.02.2023 год. на Зам. Кмет на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1286-1/06.06.2023 год.

38

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1286-1 гр. Плевен 06.06.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-265/05.06.2023…

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-94Г-358-1 02.06.2023г.

46

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-94Г-358-1 02.06.2023г.   ДО                                                                       …

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИВУЩИТЕ НА БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 105, ВХ. А с изх. № ГТ-94-8467-1/01.06.2023 г.

35

ДО ЖИВУЩИТЕ НА  БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №105, ВХ.А  ГР. ПЛЕВЕН-5800   Относно: СИГНАЛ Вх. №ГТ-94-8467-1/23.05.2023 г., за възникнал проблем около блоково пространство, падане на отлепена мазилка от блок „Летец“ на ул. „Осогово“,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1284-1/31.05.2023 г.

56

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1284-1 гр. Плевен 31.05.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30–1281-1 гр. Плевен, 31.05.2023г.

67

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30–1281-1 гр. Плевен, 31.05.2023г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…