Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9227-1/20.07.2017 год.

17

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9227-1 гр. Плевен 20.07.2017 год. Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-267/17.07.2017 гoд. на Зам. кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9226-1/20.07.2017 год.

13

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С - 92 – 9226 -1 гр. Плевен 20.07.2017 г.           Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-266/17.07.2017 г. на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9225-1/20.07.2017 год.

17

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9225-1   гр. Плевен  20.07.2017 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-273/18.07.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9228-1/20.07.2017 год.

15

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9228-1 гр. Плевен 20.07.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-275/18.07.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9223-1/18.07.2017 год.

19

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9223-1 гр. Плевен 18.07.2017 год. Община Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-269/18.07.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: ПУП - План…

Съобщение за ОВОС на инвестиционно предложение: „Специализиран малък обект за дестилиране (пункт за изваряване на ракия), цех за производство на плодов оцет, сушилня за плодове, зеленчуци и гъби”

25

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ТСУиС-92-9166-1/15.06.2017г.

41

                                                                                                                   …