Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9409-1/01.11.2017г.

17

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА с. Опанец ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 9409-1 гр.Плевен, 01.11.2017 г.           Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9483-1/08.12.2017г.

18

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С - 92 – 9483-1 гр.Плевен, 08.12.2017 г.             Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със заповед № РД-12-510…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9409-1/01.11.2017г.

15

ДО ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА ПЕТРОВА УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ“ 8-Б-4-12 ГР. ПЛЕВЕН   ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 -9409-1 гр.Плевен, 01.11.2017 г.           Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9487-1/12.12.2017г.

14

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92-9487-1 гр. Плевен 12.12.2017 г.             Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-517/11.12.2017г. на Зам. кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9430-1/ 10.11.2017 год.

35

ДО ИВАН ГОРАНОВ АНГЕЛОВ ж.к. “Младост“ № 307-Б-4-16 гр. Ловеч   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9430-1 гр. Плевен   10.11.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9478-1/ 07.12.2017 год.

40

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9478-1 гр. Плевен 07.12.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-497/04.12.2017 год. на Зам. кмета на Община…

Обявление №ТСУ и С 92-9472-1/06.12.2017 Г.

32

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92 –  9472-1 гр. Плевен    06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 509 от 05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община…

Обявление №ТСУ и С 92-9473-1/06.12.2017 Г.

33

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92-9473-1 гр. Плевен  06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 507 от 05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

Обявление №ТСУ и С 92-9476-1/06.12.2017 Г.

28

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92 –  9476 -1 гр. Плевен   06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 505 от 05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

Обявление №ТСУ и С 92-9470-1/06.12.2017 Г.

23

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92 – 9470 -1 гр. Плевен    06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 506 от 05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

Обявление №ТСУ и С 92-9471-1/06.12.2017 Г.

23

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92- 9471-1 гр. Плевен   06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 500  от  05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен…