Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1172 – 1 гр. Плевен, 06.02.2023год.

22

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1172 – 1 гр. Плевен, 06.02.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 66 от  03.02.2023 год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1170 – 1 гр. Плевен, 06.02.2023год.

18

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1170 – 1 гр. Плевен, 06.02.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 67 от 03.02.2023 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 3 – 1171 – 1 гр. Плевен, 06.02.2023год.

17

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 3 – 1171 – 1 гр. Плевен, 06.02.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 68 от 03.02.2023 год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ - 30 – 1174-1/06.02.2023г. гр. Плевен

13

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ - 30 – 1174-1/06.02.2023г. гр. Плевен               Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-52/31.01.2023г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1173-1/06.02.2023г. гр. Плевен

15

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1173-1/06.02.2023г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-34 от 24.01.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1166-1/02.02.2023 г.

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1166-1 гр. Плевен 02.02.2023 г. Община  Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-59/01.02.2023 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1164 – 1 гр. Плевен, 02.02.2023год.

44

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1164 – 1 гр. Плевен, 02.02.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 54 от 01.02.2023 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1162-1/01.02.2023 год.

49

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1162-1 гр. Плевен 01.02.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-51/31.01.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1165-1/02.02.2023 г.

49

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1165-1 гр. Плевен 02.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-61/01.02.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…