Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-101-1 /11.10.2019 г.

22

                                                                О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                      …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-29-1887-20/11.10.2019

17

                                                                            О Б Я В А                                  …

Съобщения до АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГР. ПЛЕВЕН по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал.2 от СК

12

СЪОБЩЕНИЕ № 18 / 10.10.2019г.   ДО АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГР. ПЛЕВЕН   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР. 49-79 от 19.08.2019г.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-86-1/30.08.2019 г.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-86-1 гр. Плевен  30.08.2019 год. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти …

Съобщение за искане за ОВОС

29

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -94 Д-2377-1 /04.09.2019 г.

43

ДО                                                                                С. Г. Цветков К. Г. Горняшки В. Г. Пашева ап.3, ет.2,  ул. „Сан Стефано”…

ОБЯВЛЕНИE № ТСУ 30-75-1 - 05.08.2019 г.

77

                             О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                                …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-74-1/02.08.2019 г.

73

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                            № ТСУ – 30-74-1/02.08.2019г.    Гр. Плевен   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…