Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-393-1/13.01.2021 г.

15

ДО Неидентифицирани 56722.662.309.1; 56722.662.309.2 56722.662.309.3; 56722.662.309.6 56722.662.309.7 О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-393-1 гр. Плевен  13.01.2021г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-392-1/08.01.2021 г.

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-392-1 гр. Плевен 08.01.2021 Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-1/07.01.2021…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-345-1/05.11.2020 г.

40

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-345-1 гр. Плевен  05.11.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-350-1/17.11.2020 г.

29

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-350-1 гр. Плевен  17.11.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30 – 385 - 1 гр. Плевен 21.12. 2020г.

59

ДО М.Т. ГЕОРГИЕВ СТ. П. СТОЙКОВ     О Б Я В Л Е Н И Е   № ТСУ -  30 –  385 - 1 гр. Плевен      21.12. 2020г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията,…