Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1007-1 гр. Плевен, 03.10.2022г.

6

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1007-1 гр. Плевен,  03.10.2022г.   Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Изменение на действащия…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1006-1/30.09.2022 г.

30

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1006-1 гр. Плевен 30.09.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-465/29.09.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-978-1/29.08.2022 г.

30

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-978-1 гр. Плевен  29.08.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 52 С. БУКОВЛЪК - ТСУ-26-6197-6/26.09.2022 г.

32

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 617 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-822-10/26.09.2022 г.

35

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ М. ТОРБОВОТО С. ДИСЕВИЦА - ТСУ-26-2456-7/26.09.2022 г.

28

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 428 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-1671-2/26.09.2022 г.

38

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ КВ. 445 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94Г-2275-2/26.09.2022 г.

31

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на…