Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-537-1/19.07.2021 г.

22

ДО Г.П. ИЛИЕВ Г.П. ВЪТЕВА 56722.701.2439.1 56722.701.2442.1 О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-537-1 гр. Плевен 19.07.2021 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража”…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-539-1/22.07.2021 г.

30

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-539-1 гр. Плевен 22.07.2021 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 265 от 19.07.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-534-1/14.07.2021 г.

53

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     №ТСУ-30-534-1 гр. Плевен 14.07.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-250/07.07.2021г. на Зам. кмета на Община…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ – 94Б-2040-4 23.06.2021г.

39

ТСУ – 94Б-2040-4 23.06.2021г.           ДО ХР. ХР. ЧИНЧЕВ Р. Х. ЧИНЧЕВА УЛ. „ГЕН. КОЛЕВ” ГР.ПЛЕВЕН                      Във връзка с постъпило заявление  с вх. № ТСУ  -…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-510-1/15.06.2021 г.

56

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-510-1 гр. Плевен 15.06.2021 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…