Изменение в инвестиционно предложение за "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия"

461