Конкурс за изработване на обемно-пространствена концепция и проект за изграждане на скулптурна композиция "Двете сърнета" в парк "Кайлъка" - Плевен

456