Обява за обществеността отностно: Реконструкция на мрежа НН и УО по бул."Христо Ботев" в участъка от ул."Сан Стефано" до ул."Ильо Войвода", засягащи се от изграждането на нова тролейбусна мрежа, гр.Плевен

263

Файлове:

Обява.pdf Обява.pdf