Обява за обществеността - Уведомление от Герго и Радослав Маринови относно инвестиционно предложение

248