Обява за среща за обществено обсъждане №ТСУ-92-4024-1/05.06.2019г.

335

ТСУ-92-4024-1/05.06.2019г.   

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

            На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Плевен съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД ПЛЕВЕН  се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проекта на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД ПЛЕВЕН .

Предварителният проект може да се види на сайта на Община Плевен на адрес: https://www.pleven.bg/bg/obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven/predvaritelen-proekt-obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven и в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане" №2, ет.4, стая 93 от 06.06.2019г. до 05.07.2019г. всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа.

Доклада за екологична оценка на ОУП на град Плевен може да се види на сайта на Община Плевен на адрес: https://www.pleven.bg/bg/obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven/ekologichna-otsenka-na-obsht-ustroystven-plan-na-grpleven  и в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане" №2, ет.1, стая 16 от 06.06.2019г. до 05.07.2019г. всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа.

      Общественото обсъждане ще се проведе на 16.07.2019 г.  от 16 часа в зала „Гена Димитрова", етаж 1 на Регионална библиотека „Христо Смирненски", гр. Плевен.

      Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в ЦАОГ към Община Плевен, 5800, гр. Плевен, пл "Възраждане" № 4, е-mail: mayor@pleven.bg се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

 

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен