ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПУП-ПРЗ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 127(1) ОТ ЗУТ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ "ФИЕСТА 13" ЕООД ГР. ПЛЕВЕН

343

Файлове:

CCI06062019.jpg CCI06062019.jpg