ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПУП-ПРЗ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 127(1) ОТ ЗУТ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ В. М. АТАНАСОВ ГР. ПЛЕВЕН

304

Файлове:

CCI07062019.jpg CCI07062019.jpg