Обявление за Обществено обсъждане №ТСУиС-04-10-10/30.01.2018 г.

305

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

№ ТСУиС -04-10-10 / 30.01.2018г.

гр. Плевен 30.01. 2018г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.127 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

Община Плевен уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на  Общ устройствен план на община Плевен – фаза предварителен проект, включващ Опорен план, Общ устройствен план, Схема на НКЦ и зелена система, Схема на транспорт и комуникации, Схема на водоснабдяване и комуникации, Схема на електроснабдяване, Схема на газоснабдяване и Обяснителна записка за територията на Община Плевен.

Срещата ще се проведе на 14.03.2018г. от 16:00 ч.  в зала „ Катя Попова ”, пл. “Възраждане” № 4”, гр. Плевен, община Плевен, област Плевен

Проектът на  Общ устройствен план на община Плевен е изложен за разглеждане в Община Плевен, пл. „Възраждане“ №2, ет.4, стая 93 в дните от понеделник до петък, от 9:00 до 11:00 ч.

 

Пълният текст на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Плевен“ е публикуван на интернет страницата на Община Плевен на адрес: https://www.pleven.bg/bg/obsht-ustroystven-plan-na-obshtina-pleven/obsht-ustroystven-plan-na-obshtina-pleven

 

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен