Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1154-1/26.01.2023 г.

13

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1154-1 гр. Плевен 26.01.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-38/26.01.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ КВ. 96 С. БОХОТ - № ТСУ-08-17-16/26.01.2023 г.

11

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 603 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-08-17-15/26.01.2023 г.

11

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание Решение №1110/27.10.22 г.; Решение №573/27.05.21г. и Решение №440/28.01.21г. на Общински съвет-Плевен, на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ КВ. 320а ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-1053-17/26.01.2023 г.

14

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1153-1/25.01.2023г. гр. Плевен

41

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1153-1/25.01.2023г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-29/24.01.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1151-1/25.01.2023 г.

29

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1151-1 гр. Плевен 25.01.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-21/19.01.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1102-1/12.12.2022 г.

18

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1102-1 гр. Плевен 12.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 47 по…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1148-1/24.01.2023 г.

20

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1148-1 гр. Плевен 24.01.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-25/23.01.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 – 1149 – 1 гр. Плевен 25.01.2023 г.

17

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 – 1149 – 1 гр. Плевен 25.01.2023 г.   Община Плевен, на основание на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №РД-12-33/24.01.2023 г. на Зам. Кмета на Община Плевен  е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1152 – 1 гр. Плевен, 25.01.2023год.

14

ОБЯВЛЕНИЕ  №ТСУ – 30 – 1152 – 1 гр. Плевен, 25.01.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 31 от 24.01.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1150-1 гр. Плевен, 25.01.2023г.

23

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1150-1 гр. Плевен, 25.01.2023г.   Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-30/24.01.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:  Подробен…