Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -94К-3518-3/11.09.2019 г.

34

Изх. №ТСУ -94К-3518-3/11.09.2019г.                                   ОБЯВЛЕНИЕ                                                               …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -30–45 -1 гр. Плевен 15. 07. 2019 г.

17

ДО И.С. ЕВСТАТИЕВ ЖК „СТОРГОЗИЯ”БЛ.45 ГР. ПЛЕВЕН   О Б Я В Л Е Н И Е   № ТСУ -  30 – 45 -1  гр. Плевен   15. 07. 2019г.     Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава …

обява за инвестиционно предложение

22

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ” ЕООД Бул. Черни връх № 32А,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ -30-90-1 гр.Плевен 11.09.2019 г.

24

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-90-1 гр. Плевен  11.09.2019 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-334/12.08.2019 г. и Заповед № РД-12-366/10.09.2019г.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-81-1 гр.Плевен 16.08.2019г.

23

До Е. И. Тодоров Ж.к. „Сторгозия“бл.51 вх.В  Д. М. Марков Ул. „Богданци“ Гр.Плевен   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     № ТСУ -30-81-1 гр. Плевен, 16.08.2019г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона…