Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-163-1 гр. Плевен 23.01.2020 г.

18

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-163-1    гр. Плевен  23.01.2020 г.            Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-94О-37-1/21.01.2020 г.

21

ДО С.Ив.С.; В.С.Т.; Т.Л.Т.; С.Л.Т.;  Л.Т.Т.;     ул. „Янко Сакъзов“ №17   гр. ПЛЕВЕН  ДО И.К. П. ул. „Странджа“ №41, ет.3, ап.6  гр. ПЛЕВЕН                                                …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ 26-4249-1/22.01.2020 г.

18

  ДО       М. П. ИВАНОВА   И. В. ПРОКОПОВ   Ул. „В.Левски“62 ап.1                                                                        …

Съобщение по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал.2 от СК до ГАЛИНА МАРИНОВА С. ОРЕХОВИЦА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

18

СЪОБЩЕНИЕ № 1 / 13.02.2020г.     ДО ГАЛИНА МАРИНОВА С. ОРЕХОВИЦА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване, наш…