Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ за ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 12/12.01.2018 г. на „ЗЛАТЕКС” ООД

22

ДО ТОДОРКА ИВАНОВА ГЕНОВА ул.„Трети март” №73 с.Опанец, общ.Плевен    Във връзка със заявление с вх.№ТСУиС-26-2732-1/08.01.2018 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 12/12.01.2018 г. на  „ЗЛАТЕКС” ООД за…

ОБЯВЛЕНИЕ за ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 12/12.01.2018 г. на „ЗЛАТЕКС” ООД

17

ДО ПЕТЪР КОСТОВ ПЕТРОВ жк”Връбница-1” бл.509, вх.В, ап.65 гр. София     Във връзка със заявление с вх. №ТСУиС-26-2732-1/08.01.2018 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 12/12.01.2018 г. на  „ЗЛАТЕКС” ООД за обект:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 9496 - 1/21.12.2017г. гр. Плевен

26

Иван Илиев Данков Р-н „Красно село”, жк „Хиподрума”129 Вх. В, ет.5, ап.69, гр. София Петър Димитров Данков Ул. „Сердика”№42 Гр. София Станимира Димитрова Георгиева Жк „Младост”2 -251 07 06 067 Гр. София   О Б…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92- 9485-1/ 12.12.2017 год.

27

ДО СВИЛЕН МАРИНОВ МИНЧЕВ ж.к. ”Сторгозия” бл. 23, вх. А, ет. 3, ап. 9 гр. Плевен ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ГЕНДОВА ж.к. ”Сторгозия” бл. 23, вх. А, ет. 3, ап. 9 гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9485-1 гр. Плевен …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9553-1/ 12.02.2018 год.

32

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9553-1 гр. Плевен 12.02.2018 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-72/08.02.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9521-1/ 16.01.2018 год..

39

ДО ДОНКА АСЕНОВА СТАНЧЕВА бул.“Могильов“ 38-8-29 гр. Габрово   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9521-1 гр. Плевен  16.01.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92–9550-1/ 09.02.2018 г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92–9550-1 гр. Плевен 09.02.2018 г.   Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-66/07.02.2018 г. на Зам. кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 9551-1/ 09.02.2018 г.

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9551-1 гр. Плевен  09.02.2018 г.          Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-64/07.02.2018 г.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92-9547-1/08.02.2018год. гр. Плевен

50

О Б Я В Л Е Н И Е      №ТСУ и С – 92-9547-1/08.02.2018год. гр. Плевен      Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 68 от 07.02.2018год. на Зам. Кмета…