Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-9832-1 гр. Плевен,14.08.2018 г.

11

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ и С- 92-9832-1   гр. Плевен,14.08.2018 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че   със  № РД–12–390/14.08.2018 г.  на Кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-9829-1 гр. Плевен 09.08.2018 г.

17

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ и С- 92-9829-1   гр. Плевен  09.08.2018 г.   Със Заповед  № РД–12–366/25.07.2018 г. на Зам.Кмета на Община Плевен е изменена, на основание чл.62, ал.2 от АПК  и е одобрена Поправка…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-94Д-1823-1/08.08.2018Г.

26

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-94Д-1823-1/08.08.2018Г.                        ДО                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9767-1/02.07.2018 год.

23

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9767-1 гр. Плевен  02.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9708-1/31.05.2018 год.

26

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9708-1 гр. Плевен  31.05.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9802-1/11.07.2018 год.

23

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9802-1 гр. Плевен  11.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9803-1/11.07.2018 год.

23

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9803-1 гр. Плевен  11.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…