Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9992-1/14.01.2019 г.

47

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9992-1 гр. Плевен  14.01.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-12/11.01.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9995-1/14.01.2019 г.

32

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9995-1 гр. Плевен  14.01.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-13/11.01.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9968-11/18.12.2018 г.

25

ДО М. В. ХРИСТОФИДИ ул. „Студен кладенец“ гр. София О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9968-1 гр. Плевен  18.12.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава…

ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № ТСУ-26-1595-14/20.12.2018г.

27

О Б Я В Л Е Н И Е Изх. № ТСУ-26-1595-14/20.12.2018г.   ДО „О.КАР-ПЛЕВЕН”ЕООД УЛ.„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. ПЛЕВЕН Т. А. КОСТАДИНОВ БУЛ.”ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ПЛЕВЕН П. С. ПЕТКОВ Ж.К.„МАРА ДЕНЧЕВА” ГР. ПЛЕВЕН С. К. ИВАНОВА…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9986-1/10.01.2019 г.

31

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9986-1 гр. Плевен 10.01.2019 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-7/08.01.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92-9984-1 гр. Плевен 10.01.2019г.

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -92-9984-1 гр. Плевен 10.01.2019г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-9/08.01.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…