Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-94Г-5267-4/20.04.2018г

14

    ДО М. М БЪЧВАРОВ                                                  УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”                                                 …

Общественото обсъждане на проекта на актуализирания План за действие към стратегическа карта за шум на гр. Плевен

26

СЪОБЩЕНИЕ   С Решение № 619 от 29.06.2017г. Общински съвет  Плевен прие актуализация на „Стратегическа карта за шум на град Плевен”. В изпълнение разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 9659 - 1 гр. Плевен 19. 04. 2018г.

26

До Управителите на етажната собственост ЖСК „Домостроител 2”, вх. А,Б,В,Г гр.Плевен О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С – 92 – 9659 - 1 гр. Плевен      19. 04. 2018г.             Община Плевен, на основание…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 9652 - 1 гр. Плевен 16. 04. 2018г.

41

ДО П.ЦВ. ЦИНЦАРСКИ УЛ. „САН СТЕФАНО” ГР. ПЛЕВЕН   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С – 92 – 9652 - 1 гр. Плевен    16. 04. 2018г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията,…