Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9768-1/02.07.2018 год.

13

ДО С. С. АЛЕКСАНДРОВА ж.к. „Сторгозия”   гр. Плевен М. Ц. ЛУНГАРОВА ул. „Свети Климент“ гр. София П-М. С. ЛУНГАРОВА ж.к.“Света Тройца“ гр. София Г. Г. ГОГОВ ул. „Гена Димитрова“ гр. Плевен К. Г. ГОГОВА ул. „Гена…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9905-1/11.10.2018 год.

21

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 92 - 9905-1 гр. Плевен 11.10.2018 г. Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-502/09.10.2018 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9904-1/11.10.2018 год.

19

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9904-1 гр. Плевен  11.10.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-500/09.10.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9906-1/11.10.2018 год.

22

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9906-1 гр. Плевен  11.10.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-491/05.10.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 92 - 9901 - 1 гр. Плевен 09.10.2018год

48

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ   –  92 - 9901 - 1 гр. Плевен    09.10.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 495 от 08.10.2018год. на Зам. Кмета на…