Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1083-1/28.11.2022 г.

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1083-1 гр. Плевен 28.11.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-579/24.11.2022…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I, КВ. 28 ПЛЕВЕН

51

ОБЯВА за обществено обсъждане, съгласно чл. 127, ал.1 от ЗУТ Уважаеми госпожи и господа, На 02.12.2022 г. от 12:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, разположена на трети етаж в сградата на Общинска администрация – пл. „Възраждане“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1077-1/21.11.2022 г.

62

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1077-1 гр. Плевен 21.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-568/15.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1079-1/22.11.2022 г.

47

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1079-1 гр. Плевен 22.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-569/15.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1078-1/21.11.2022 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1078-1 гр. Плевен 21.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-572/16.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1070-1 гр. Плевен, 15.11.2022г.

88

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1070-1 гр. Плевен, 15.11.2022г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1073 – 1 гр. Плевен, 15.11. 2022г.

87

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -  30 –  1073 – 1 гр. Плевен, 15.11. 2022г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1072 – 1 гр. Плевен, 15.11.2022год.

85

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1072 – 1 гр. Плевен, 15.11.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 548 от 10.11.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…