Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-9510-1/05.01.2018г.

48

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-9510-1 гр. Плевен,05.01.2018г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-5/ 05.01.2018 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9508-1/ 05.01.2018 год.

38

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9508-1 гр. Плевен  05.01.2018 г.          Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-4/05.01.2018 г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9511-1/ 08.01.2018 год.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9511-1 гр. Плевен 08.01.2018 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-11/05.01.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92- 9463-1/ 01.12.2017год.

55

ДО ИВАЙЛО МОНОВ ПРЕСОЛСКИ УЛ. „Д.ПОПОВ”№3,ВХ.Б,ЕТ.3,АП.10 ГР.ПЛЕВЕН ДО ЖАНЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА ХОЛЦМАН Р-Н „ТРАКИЯ”,ЖК „ТРАКИЯ”№273,ВХ.А,ЕТ.2,АП.4 ГР. ПЛОВДИВ   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С – 92 – 9463 - 1 гр. Плевен    …

ТСУиС -70-2289-2/12.12.2017г.

47

  ~~Изх. № ТСУиС-70-2289-2/12.12.2017г.        ДО  ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ     БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.1     ГР. ПЛЕВЕН     ДО ЛЕНА СИМЕОНОВА ЙОЧЕВА     ИВАН ЦОНДЕВ…

ТСУиС -70-2289-2/12.12.2017г.

35

  Изх. № ТСУиС-70-2289-2/12.12.2017г.        ДО  ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.1 ГР. ПЛЕВЕН      ДО ЛЕНА СИМЕОНОВА ЙОЧЕВА             ИВАН ЦОНДЕВ…

ТСУиС 94И-1639-2/07.12.2017г.

37

  ~~Изх. №ТСУиС 94И-1639-2/07.12.2017г.   ДО ИВАНКА ТЕОБАЛДОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. “СТОЯН ВОЙВОДА” № 13 ГР.ПЛЕВЕН     Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С- 94И-1639-2/05.12.2017г. Ви уведомявам, че е издадено  Разрешение за строеж…

ТСУиС 94И-1639-2/07.12.2017г.

32

  ~~Изх. №ТСУиС 94И-1639-2/07.12.2017г.   ДО ИВАНКА ТЕОБАЛДОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. “СТОЯН ВОЙВОДА” № 13 ГР.ПЛЕВЕН     Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С- 94И-1639-2/05.12.2017г. Ви уведомявам, че е издадено  Разрешение за строеж…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92- 9438-1/ 16.11.2017год.

44

  ПЕНЧО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ УЛ. „ГЕО МИЛЕВ”№11, ГР.ПЛЕВЕН ИВОНА ИВАНОВА КАРАВАСИЛЕВА УЛ. „ДОЙРАН”№162,ВХ.В,ЕТ.6,АП.15, ГР. ПЛЕВЕН ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ГИЗДОВ УЛ. „РУЙ” №10,ГР. СОФИЯ СНЕЖИНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА УЛ. „П. ВОЛОВ”08,ЕТ.3,АП.7,ГР.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9505-1/29.12.2017г.

49

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9505-1 гр. Плевен 29.12.2017г.   Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-539/22.12.2017г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9503-1/ 22.12.2017 год.

81

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9503-1 гр. Плевен 22.12.2017 г.             Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-534/21.12.2017 гoд.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9402-1/ 30.10.2017 год.

69

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9402-1 гр.Плевен  30.10.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…