Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-199-1/27.02.2020г.

64

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-199-1 гр. Плевен   27.02.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН”

258

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН”, ЕИК 114554836 На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл .4 и чл. 5 от Устава на „ОФК Спартак Плевен”…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-227-1/29.04.2020 г.

82

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-227-1 гр. Плевен 29.04.2020 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-177/28.04.2020 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-233-1/04.05.2020 г.

89

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-233-1 гр. Плевен  04.05.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

Съобщение за искане за ОВОС

64

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Съобщение за искане за ОВОС

136

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Л-1640-1 / 23.04.2020год.

81

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ  О. П. ГАНИН Ж.К.”ДРУЖБА”, БЛ. 319, ВХ. А, АП.15                                                                                                                                                      …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-226-1/ 24.04.2020г.

94

О Б Я В Л Е Н И Е  №ТСУ  – 30-226-1 гр. Плевен 24.04.2020год.                    Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-225-1/22.04.2020 г.

107

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-225-1 гр. Плевен   22.04.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…