Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9943-1/28.11.2018 г.

24

ДО Ц. Т. ЦВЕТАНОВ ж.к. „Люлин“ ул. „Македония“ гр. София О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9943-1 гр. Плевен  28.11.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9966-1/2018 г.

30

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С - 92 – 9966-1/2018 г. гр.Плевен Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти 56722.180.16,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 94Г-2565-1/02.01.2019 г.

19

ДО Г. Л. Златева - Стаматопулу ул. „Стоян Заимов” гр. Плевен    Във връзка със заявление с вх. № ТСУ-94Г-2565-1/27.12.2018 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 01/02.01.2019 год. на                                                     …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92-9979-1 гр. Плевен 08.01.2019г.

33

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -92-9979-1 гр. Плевен 08.01.2019г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-6/08.01.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ - 92 – 9978 - 1 гр. Плевен 08.01.2019год.

40

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ   –  92 – 9978 - 1 гр. Плевен       08.01.2019год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 5 от 08.01.2019год. на Зам.…