Обявления

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94С-8554-1/03.06.2019 год.

33

  ДО                                                                                                      …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-16-1/31.05.2019 г.

36

До Неидентифициран 56722.666.77.1   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-16-1 гр. Плевен 31.05.2019 г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-11-1/23.05.2019 г.

47

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-11-1/23.05.2019 г. гр. Плевен Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-15-1/30.05.2019 г.

51

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ 30-15-1/30.05.2019 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-214 от 23.05.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-12-1/27.05.2019 г.

33

НЕИДЕНТИФИЦИРАН за ПИ 56722.651.164  м.”Витска ялия” О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ-30-12-1 гр. Плевен 27.05.2019 г. Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-01-1/14.05.2019 г.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-01-1/14.05.2019 г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-189/10.05.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен…