Обявления

Съобщение до собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”

2234

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала…

Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал.2 от СК до МАЯ МАТОВА С. ПЕТЪРНИЦА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

38

СЪОБЩЕНИЕ № 19 / 26.11.2019г.   ДО МАЯ МАТОВА С. ПЕТЪРНИЦА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК     Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. №…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 94М-11178-2/31.10.2019 г.

37

ДО М. Н. Ш. – ВЪРБЕВА ул. ”ХАДЖИ ДИМИТЪР” №10 ГР.СОФИЯ Р. Д. СТОЯНОВА Д. Д. СТОЯНОВ   ул. ”ГРАФ ИГНАТИЕВ” № 41а ГР.СОФИЯ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,             Във връзка с подадено от Вас заявление…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94М-11178-2/ 04.112019г.

29

ДО М. Н. Ш. – ВЪРБЕВА ул. ”ХАДЖИ ДИМИТЪР” №10 ГР.СОФИЯ Р. Д. СТОЯНОВА Д. Д.СТОЯНОВ   ул. ”ГРАФ ИГНАТИЕВ” № 41а ГР.СОФИЯ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с Ваше заявление вх. № ТСУ-94М-11178-2/ 30.10.2019г. до Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -30-141-1 гр. Плевен 19.11.2019 г.

75

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-141-1 гр. Плевен 19.11.2019 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-494/15.11.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ 26-6170-5/16.10.2019 г.

65

Изх. №ТСУ 26-6170-5/16.10.2019 г.                                                                     Д. С. СЛАВЧЕВА Ж.К.”СТОРГОЗИЯ”…