Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9591-1/09.03.2018 год.

31

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9591-1 гр. Плевен  09.03.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9562-1/15.02.2018 год.

34

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9562-1 гр. Плевен  15.02.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9562-1/15.02.2018 год.

28

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9562-1 гр. Плевен  15.02.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУиС-94К-4040-2/ 20.03.2018г.

20

            ДО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЧЕКАРИЕВА- ВУЧЕВА Ул.”Хан Аспарух” №4 ВАСИЛ  ТОДОРОВ ВУЧЕВ Ул.”Тимок” №14, ет.4, ап.6 ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ЛИЧЕВ Ул.”Хаджи Бенчо” №1            …

Решения на Комисия за отпускане на стипендии от Фонда за подпомагане на деца с изявени дарби в неравностойно положение

15

П Р О Т О К О Л Днес, 20.03.2018г., от 10.30 ч. в стая № 38 на Община Плевен, Комисия по определяне на условията и реда за отпускане на средства от Фонд за подпомагане на деца с изявени дарби в неравностойно положение, проведе редовно…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9638-1/04.04.2018 год.

32

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9638-1 гр. Плевен 04.04.2018 год. Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-144/02.04.2018 гoд. на Зам. кмета на…