Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ за приети кадастрални карти и регистри на землищата на: гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци и с. Мечка

41

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на гр. Славяново,  с. Бръшляница, с. Коиловци и с.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9790-1/06.07.2018 год.

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9790-1 гр. Плевен 06.07.2018 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-322/04.07.2018 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИE №ТСУ – 92 – 9782 -1 гр. Плевен 05.07.2018год

46

О Б Я В Л Е Н И E №ТСУ   –  92 – 9782 -1   гр. Плевен 05.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 327 от  04.07.2018год. на Зам. Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 92 - 9784-1 гр. Плевен 05.07.2018год.

42

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ  – 92 -  9784-1 гр. Плевен  05.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 324 от 04.07.2018год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92- 9789 -1 гр. Плевен 06.07.2018год.

40

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92-  9789 -1 гр. Плевен 06.07.2018год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 314 от 04.07.2018год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-26-884-4/16.05.2018г.

43

О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ-26-884-4/16.05.2018г.                                                                                                                           …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 92- 9791 - 1 гр. Плевен 06.07.2018год.

37

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ   –  92- 9791 - 1 гр. Плевен       06.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 316 от 04.07.2018год. на Зам.…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ - 92-9796-1 гр. Плевен 06.07.2018 г.

32

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ - 92-9796-1   гр. Плевен 06.07.2018 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–318/04.07.2018г. на Зам. Кмета на…