Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-844-1/20.05.2022 г.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-844-1 гр. Плевен 20.05.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти с идентификатори…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Т-4133-4/03.06.2022г.

50

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Т-4133-4/03.06.2022г. ДО Ц. В. ПАЧОВСКИ жк. „ Сторгозия“ бл. ШПК 1,  гр. Плевен Т. С. НИКОЛОВ жк „Сторгозия“, бл. ШПК 1, гр. Плевен А. Х. ТАНЕВ жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.12, гр. Плевен  Г. П. ЦОНЕВ жк „Сторгозия”,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Ц-25-4/03.06.2022г.

52

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Ц-25-4/03.06.2022г. ДО Ц. В. ПАЧОВСКИ жк. „ Сторгозия“ бл. ШПК 1,  гр. Плевен Т. С. НИКОЛОВ жк „Сторгозия“, бл. ШПК 1, гр. Плевен А. Х. ТАНЕВ жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.12, гр. Плевен  Г. П. ЦОНЕВ жк „Сторгозия”,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-830-1/10.05.2022 г.

75

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-830-1 гр. Плевен 10.05.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-194/09.05.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ -94Д-6926-1/15.06.2022г.

74

ТСУ -94Д-6926-1/15.06.2022г. Община Плевен                                                                            …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-880-1/14.06.2022 г.

70

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-880-1 гр. Плевен 14.06.2022 г. Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-331/15.09.2021г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № ТСУ-94М-8557-3/09.06.2022 г. ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД

89

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № ТСУ-94Н-4072-3/09.06.2022 г. ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД

72

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № №ТСУ-26-7217-1/09.06.2022 г. ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД

63

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета…