Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7854-1 гр.Плевен 27.02.2015г.

572

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7854-1 гр.Плевен  27.02.2015г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7853-1 гр.Плевен 26.02.2015 г.

463

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7853-1 гр.Плевен  26.02.2015 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.62 по плана на с. Коиловци,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7848-1 гр. Плевен 25.02.2015г.

465

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7848-1 гр. Плевен 25.02.2015г. Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-71/23.02.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:   План за регулация за урегулирани…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Производствено – административен комплекс „ДЕСИЗО – МОНИ МЗ”

623

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7839-1 гр.Плевен 18.02.2015г.

546

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-52/16.02.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-94П-1078-3/03.02.2015 г.

466

ОБЯВЛЕНИЕ №  ТСУиС-94П-1078-3/03.02.2015 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр. кв. 547a  по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7824-1 гр. Плевен 16.02.2015 год.

489

             Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-51 от 13.02.2015 год. на Зам. кмета на Община-Плевен е одобрен проект за изменение на:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7835-1 гр.Плевен 18.02.2015 г.

516

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.45 по плана на с. Търнене, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7832-1 гр.Плевен 18.02.2015 г.

428

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.83 по плана на с. Дисевица, че е изработен проект за:           …

ОБЯВА за приемане на български граждани за служба в доброволния резерв на ВВС и ВМС

583

ОБЯВАВъв връзка с Обявата за приемане на български гражданиза служба в доброволния резерв на ВВС и ВМС, Офисът за военен отчет в Община Плевен информира, че ще приема документи за кандидатстване по длъжностното разписание…