Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7789-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

543

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-16/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7790-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

522

       Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-18/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7787-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

535

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-17/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени ІІ-149 и ІV-151, ХІІ-147,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7788-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

553

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-15/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХХХІ-289…

П О К А Н А за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”

543

П О К А Н А за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”        На основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.14 и чл.15 от Устава на ОФК Спартак…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7746-1 гр. Плевен 09.01.2015 год.

581

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7746-1 гр. Плевен   09.01.2015 год.              Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-4 от 06.01.2015 год. на Зам.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7747-1 гр. Плевен 09.01.2015 год.

557

ОБЯВЛЕНИЕ№ТСУиС-92-7747-1гр. Плевен    09.01.2015 год. Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-3 от 06.01.2015 год. на Зам. кмета на Община-Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7756-1 гр. Плевен 15.01.2015г

555

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7756-1 гр. Плевен 15.01.2015г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-7/13.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен…