Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7730-1 гр. Плевен 23.12.2014г

628

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7730-1 гр. Плевен 23.12.2014г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-836/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7728-1 гр.Плевен 23.12.2014 г.

642

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7728-1 гр.Плевен 23.12.2014 г.          Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  №№103016,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7717-1 гр. Плевен 19.12.2014г.

581

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7717-1 гр. Плевен 19.12.2014г.          Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-832/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен      …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7718-1 гр. Плевен 19.12.2014г.

559

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7718-1гр. Плевен 19.12.2014г. Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-831/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен             План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7722-1 гр.Плевен 22.12.2014 г.

494

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7722-1 гр.Плевен  22.12.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7714-1 гр. Плевен 18 .12. 2014 г.

551

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7714-1   гр. Плевен 18 .12. 2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7713-1/17.12.2014г.гр. Плевен

559

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7713-1/17.12.2014г.гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-816/02.12.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   План за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7711-1 гр. Плевен 17.12.2014г.

494

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен устройствен план – Работен устройствен план  УПИ ІV-4007, V-4006 и…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7703-1 гр.Плевен 15.12.2014г.

538

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7703-1 гр.Плевен 15.12.2014г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.87б и…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7709-1 гр.Плевен 16.12.2014 г.

526

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУ и С-92-7709-1гр.Плевен 16.12.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.61, ал.1 АПК, съобщава, че със заповед №РД-12-826/15.12. 2014г. на Кмета на Община - Плевен е одобрен            …