Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7629-1 гр. Плевен 13.11.2014г.

628

ОБЯВЛЕНИЕ№ТСУ и С - 92 -7629-1гр. Плевен 13.11.2014г.          Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-796/12.11.2014г. на Зам. кмета на Община - Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7628-1 гр.Плевен 13 .11.2014 г.

579

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7628-1 гр.Плевен 13 .11.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 136a…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7632-1 гр. Плевен, 13.11.2014 г.

648

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7632-1                    гр. Плевен, 13.11.2014 г.  Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-795/ 12.11.2014…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7619-1 гр.Плевен 07.11.2014г.

511

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7619-1 гр.Плевен 07.11.2014 г.   Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  №№000046, 000069, 000052, 000345 и 000051, …

ОБЯВЛЕНИ Е № ТСУ и С-92-7621-1 гр.Плевен 11.11.2014г.

566

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.41 по плана на с. Горталово  че е изработен проект за: Изменение на Подробен…

Изх.№ТСУ и С-94-877-1/10.10.2014г.

592

ДО                                                                            …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7613-1 гр. Плевен 06.11.2014г.

595

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУ и С-92-7613-1гр. Плевен 06.11.2014г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-790/04.11.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7614-1/06.11.2014 г.

604

ОБЯВЛЕНИЕ №  ТСУиС-92-7614-1/06.11.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр. кв. 119  по…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7609-1 гр. Плевен 04.11.2014г.

589

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7609-1 гр. Плевен 04.11.2014г.              Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-786/30.10.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7610-1 гр.Плевен 04 .11.2014 г.

629

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7610-1 гр.Плевен 04 .11.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 29 по…