Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 92-9719-1 гр. Плевен, 01.06.2018г.

39

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 92-9719-1 гр. Плевен, 01.06.2018г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-239/ 31.05.2018г. на Зам. Кмета на Община…

Обявление №ТСУ 92-9715-1/01.06.2018 г.

28

Обявяване на заповед №РД-12-234/30.05.2018 г. за План за застрояване за ПИ 56722.734.1416 местност Мъртва долина в землището на гр.Плевен

Обявление №ТСУ 92-9711-1/01.06.2018 г.

21

Обявяване на заповед №РД 12-234/30.05.2018 г. за Плана за застрояване за ПИ 56722.734.1416 м.Мъртва долина в землището на гр.Плевен

Обявление №ТСУ 92-9714-1/01.06.2018 г.

27

Обявяване на Заповед №РД-12-236/30.05.2018 г. за План за застрояване за ПИ 56722.701.411 м."Стража" в землището на гр.Плевен

Обявление №ТСУ 92-9711-1/01.06.2018 г.

25

Обявяване на заповед №РД-12-238/30.05.2018 г. за Изменение на План за регулация и застрояване -За "Вит"АД и трафопост,кв.604 по плана на гр.Плевен и схеми за водоснабдяване,канализация и електрификация

Обявление №ТСУ 92-9713-1/01.06.2018 г.

39

Обявление на Заповед №РД 12-249/31.05.2018 г.за ПИ 56722.719.835 местност "Цигански лозя" в землището на гр.Плевен

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92-9704-1 гр. Плевен……29.05.2018г.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -92-9704-1 гр. Плевен……29.05.2018г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9703-1/29.05.2018 год.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -92-9703-1 гр. Плевен  29.05.2018 год. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

Изх. №ТСУ-94Н-915-3/10.05.2018г. Гр. Плевен

58

Изх. №ТСУ-94Н-915-3/10.05.2018г. Гр. Плевен ДО П. Ц. Тонова, Й. И. Петкова, В. Д. Йорданов, Г. И. Петров, В. Й. Николов, „Прогрес 12”ЕООД, Р. И. Цветкова, „Дизайн Стил 2017”ЕООД, Й. И. Петкова, С. Т. Станчев, И. Д. Алексиев, „Плевен Инженеринг”…

Изх. № ТСУ-94И-596-4/03.05.2018г. Гр. Плевен

52

Изх. №  ТСУ-94И-596-4/03.05.2018г. Гр. Плевен ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН ИМОТ                                                                                  …