Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1688-1 гр. Плевен, 03.06.2024г.

112

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1688-1 гр. Плевен, 03.06.2024г.   Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1687-1 гр. Плевен, 31.05.2024г.

111

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1687-1 гр. Плевен, 31.05.2024г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици  в кв.182а по плана  на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1685-1 гр. Плевен, 30.05.2024г.

125

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1685-1 гр. Плевен, 30.05.2024г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-259/29.05.2024 г. на  Кмета на Община Плевен е одобрен:  Изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1686-1 гр. Плевен, 30.05.2024г.

117

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1686-1 гр. Плевен, 30.05.2024г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен устройствен план-…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1683-1 гр. Плевен, 30.05.2024 г.

113

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1683-1 гр. Плевен, 30.05.2024 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-12-253/29.05.2024год. е допуснато: Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1682-1 гр. Плевен, 29.05.2024 г.

113

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1682-1 гр. Плевен, 29.05.2024 г.   Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-12-252/29.05.2024год. е допуснато: Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1684-1 гр. Плевен, 30.05.2024 г.

105

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1684-1 гр. Плевен, 30.05.2024 г.   Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-12-251/29.05.2024год. е допуснато: Изменение…

Обява за среща за обществено обсъждане

181

ТСУ-92-4024-1/29.05.2024г.      ОБЯВА за среща за обществено обсъждане             На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30–1677-1 гр. Плевен, 29.05.2024 г.

106

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30–1677-1 гр. Плевен, 29.05.2024 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на ПИ с…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1679-1 гр. Плевен, 29.05.2024г.

138

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1679-1 гр. Плевен, 29.05.2024г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на имоти с идентификатори 56722.654.424, 56722.654.448, 56722.654.457, 56722.654.222,…