Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1069 - 1 гр. Плевен, 15.11. 2022г.

80

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -  30 – 1069 - 1 гр. Плевен, 15.11. 2022г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 – 1071 – 1 гр. Плевен, 15.11.2022 г.

78

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 – 1071 – 1 гр. Плевен, 15.11.2022 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–552/10.11.2022 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрено…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30-1068-1 гр. Плевен, 15. 11.2022 г.

74

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30-1068-1 гр. Плевен,  15. 11.2022 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–559/10.11.2022 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрено…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1058-1/14.11.2022г. гр. Плевен

80

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1058-1/14.11.2022г. гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-550/10.11.2022г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен План за регулация…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1067-1/14.11.2022 г.

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1067-1 гр. Плевен 14.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-553/10.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1063-1/14.11.2022 г.

72

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1063-1 гр. Плевен 14.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-558/10.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1061 – 1 гр. Плевен, 14.11. 2022г.

79

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -  30 – 1061 – 1 гр. Плевен, 14.11.2022г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1059-1/14.11.2022 г.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1059-1 гр. Плевен 14.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-551/10.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1060-1/14.11.2022 г.

68

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1060-1 гр. Плевен 14.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-556/10.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1065-1/14.11.2022 г.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1065-1 гр. Плевен 14.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-549/10.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1064 - 1 гр. Плевен, 14.11.2022г.

76

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -  30 – 1064 - 1 гр. Плевен, 14.11.2022г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти…