Обявления

Съобщение за искане за ОВОС

39

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Обява за обществеността - Уведомление „ИСИ ТУР” ЕООД относно инвестиционно предложение

51

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   „ИСИ ТУР” ЕООД ул. Цоньо Матев № 21, вх. А, ет.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-9943-1/28.11.2018 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9943-1 гр. Плевен  28.11.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10091-1/19.03.2019 г.

49

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10091-1/19.03.2019 гр. Плевен Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-121/13.03.2019…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ -26-2658-1/ 18.03.2019 год. от Булгартрансгаз ЕАД

43

О  Б  Я  В  А до заинтересованите лица и общественост в община Плевен  на основание чл. 161 и чл. 161а от Закона за културното наследство „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД УВЕДОМЯВА Заинтересованите лица и общественост,…