Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-877-1 гр. Плевен, 10.06.2022 г.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-877-1 гр. Плевен,   10.06.2022 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със    № РД–12–269/10.06.2022 г.  на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30-878-1/10.06.2022г. гр. Плевен

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30-878-1/10.06.2022г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-270/10.06.2022г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-26-5284-1/30.05.2022 г.

66

  ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-26-5284-1/30.05.2022 г                ДО                „УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ“ООД Ул. „Ив.Вазов“10  Обект 1,2,3,4,5,6,7,8, Ет.4-обект 23,24 Ет.5-обект30,28,29,58   …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-875-1/09.06.2022 г.

71

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-875-1 гр. Плевен 09.06.2022г.           Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-265/08.06.2022г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-871-1/06.06.2022 г.

80

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-871-1 гр. Плевен 06.06.2022г.           Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-252/02.06.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-873-1/08.06.2022г. гр. Плевен,

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ – 30-873-1/08.06.2022г. гр. Плевен,      Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-821-1/29.04.2022 г.

71

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-821-1 гр. Плевен 29.04.2022г.           Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-870-1/06.06.2022 г.

70

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-870-1 гр. Плевен 06.06.2022г.           Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-256/03.06.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…