Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-69-1/29.07.2019 г.

46

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-69-1 гр. Плевен 29.07.2019 год.  Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 325 от 26.07.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-70-1/29.07.2019 г.

39

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-70-1 гр. Плевен 29.07.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 324 от 26.07.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-71-1/30.05.2019 г.

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 71-1/30.07.2019 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-322/26.07.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-67-1/26.07.2019 г.

31

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ 30-67-1   гр. Плевен  26.07.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12– 326 /26.07.2019 г.  на Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-66-1/26.07.2019 г.

40

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-66-1 гр. Плевен 26.07.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-12-323  от  26.07.2019 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94Т-2746-1/15.07.2019 г.

34

ДО      М. Г. ЦВЕТКОВ УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №18,   ГР. ПЛЕВЕН ДО      З. М. МАРИНОВА УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №18,  ГР. ПЛЕВЕН ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №18,  …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-62-1/22.07.2019 г.

34

ДО ВЕНЦИСЛАВ О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-62-1 гр. Плевен 22.07.2019 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен,…

Заличаване на адреси на съборени сгради

35

С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Община Плевен уведомява, че на основание чл.121, ал.2 и ал.4 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и чл.89, ал.5 от  Закона за гражданска…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-60-1/19.07.2019 г.

41

До И.Н. Петкова ПИ 56722.701.733 О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-60-1 гр. Плевен 19.07.2019г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-30-1/02.07.2019 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-30-1 гр. Плевен, 02.07.2019 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…