Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-124-1/22.10.2019 г.

47

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-124-1 гр. Плевен 22.10.2019 г. Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-445/21.10.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-107-1/ 17.10.2019 г.

66

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                                     № ТСУ - 30-107-1/17.10.2019 г.                   …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-94И - 4866-3/ 12.09.2019 г.

59

            ДО  И. М. ТОДОРОВ  УЛ.”П.Р.СЛАВЕЙКОВ” №35, АП.11  Ц. И. ТОДОРОВ  УЛ.”П.Р.СЛАВЕЙКОВ” №35, АП.1  Т. А. БОБЕВА  УЛ.”П.Р.СЛАВЕЙКОВ” №35, АП.2  К. В. КРЪСТЕВ  В. С. Ц.-КРЪСТЕВА…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–26-2658-1/15.10.2019 г. НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН И О Б Я В Л Е Н И Е № 24-00-2676/08.10.2019 Г. НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

64

ОТНОСНО: Предстоящи строителни дейности във връзка с реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на Северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбска…