Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 9582-1 гр. Плевен 28. 02. 2018г.

31

ДО МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА ЖК „СТОРГОЗИЯ”БЛ.53,ВХ.В,ЕТ.5,АП.50 ГР. ПЛЕВЕН АКСЕНИЯ ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА ЖК „МЛАДОСТ” ВАРНА №145,ВХ.4,АП.68 ГР. ВАРНА О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С – 92 – 9582-1 гр. Плевен   28. 02. 2018г.         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9621-1/27.03.2018 год.

27

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9621-1 гр. Плевен  27.03.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-133/22.03.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…