Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1537-1/24.01.2024г. гр. Плевен

102

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1537-1/24.01.2024г. гр. Плевен               Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-31/23.01.2024г.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1538-1/25.01.2024 г.

92

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1538-1 гр. Плевен 25.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-39/24.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.7 С.РАДИШЕВО- № ТСУ-26-7152-2/25.01.2024 Г.

78

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.556 ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-94П-3914-2/25.01.2024 Г.

73

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.115А ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-4240-2/25.01.2024 Г.

75

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. и заявление вх.…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.621а ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-5068-2/25.01.2024 Г.

67

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1536-1 гр. Плевен, 24.01.2024год.

86

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1536-1 гр. Плевен, 24.01.2024год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 44 от 24.01.2024год. на  Директор дирекция „УТ” на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1535-1 гр. Плевен, 24.01.2024год.

86

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1535-1 гр. Плевен, 24.01.2024год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 41 от 24.01.2024год. на  Директор дирекция „УТ” на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.48 ГР.СЛАВЯНОВО- № ТСУ-92-656-1/24.01.2024 Г.

67

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.182а ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-08-17-10/23.01.2024 Г.

77

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1532-1/19.01.2024 г.

103

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1532-1 гр. Плевен 19.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-25/18.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1533-1/19.01.2024г. гр. Плевен

104

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1533-1/19.01.2024г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-18/16.01.2024г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на Подробен …