Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-26-655-3/19.12.2022г.

78

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-26-655-3/19.12.2022г.                                                                              …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1141-1/Плевен 17.01.2023 г.

130

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1141-1 гр. Плевен 17.01.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:     …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 715а ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94К-2219-5/17.01.2023 г.

63

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ КВ. 355 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94Ц-4204-3/17.01.2023 г.

59

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134,ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, при условията на чл.22, ал.4, 5 и 6 от ЗУТ и на основание…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 17 С. ТОДОРОВО - № ТСУ-94Ц-2116-3/17.01.2023 г.

44

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание Решение №1113/27.10.22 г. на Общински съвет-Плевен, основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 19 С. КЪРТОЖАБЕНЕ - № ТСУ-94К-5103-2/17.01.2023 г.

47

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание Решение №1051/25.08.22 г. на Общински съвет-Плевен, основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ КВ. 280 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-08-17-246/17.01.2023 г.

60

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 277 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94В-1828-2/17.01.2023 г.

55

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ, на основание…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 138 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94Х-234-3/17.01.2023 г.

50

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание Решение № 1112/27.10.22г на Общински съвет- Плевен, основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ КВ. 424а ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-1185-5/17.01.2023 г.

46

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на…