Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 9925 -1 гр. Плевен 30.10. 2018г.

80

До Г. С. Тодорова И. Н. Василев   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С – 92 – 9925 – 1 гр. Плевен    30.10. 2018г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 92 -9893 - 1 гр. Плевен 04.10. 2018г.

74

ДО Ц. Л. Йотов ЖК „Христо Смирненски” Гр. София П. Н. Доровски Жк „Дружба” Гр. Плевен   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ   –  92 -9893 - 1 гр. Плевен   04.10. 2018г.           Община Плевен, на основание…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 94И – 2136 - 3/27.09.2018г

75

О Б Я В Л Е Н И Е  № ТСУ – 94И – 2136 - 3/27.09.2018г Ц. С. Цветков ул. „Ангел войвода”                                                        …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9924-1/26.10.2018 год.

61

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9924-1 гр. Плевен  26.10.2018 год. Община  Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-524/25.10.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…

Покана за официална церемония „Стартиране на СМР по проекта“ за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап I)“

49

Покана за  официална церемония „Стартиране на СМР по проекта“ за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап I)“,…