Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 71 С. БРЕСТОВЕЦ - № ТСУ-94Б-3617-4/17.01.2023 г.

40

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 116 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-2758-4/17.01.2023 г.

51

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 21 С. ТЪРНЕНЕ - № ТСУ-94И-3303-3/17.01.2023 г.

37

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 32 С. БОХОТ - № ТСУ-94Х-1007-3/17.01.2023 г.

36

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1140-1/17.01.2023 г.

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1140-1 гр. Плевен 17.01.2023 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-13/16.01.2023…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1138-1/12.01.2023г. гр. Плевен,

121

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1138-1/12.01.2023г. гр. Плевен,   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на действащия…

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № ТСУ-94С-1219 – 6 / 16.12.2022 год.

82

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № ТСУ-94С-1219 – 6 / 16.12.2022 год.       ДО П. Г. ВЛАХОВ ГР. ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН БУЛ. „МАРИЦА“ № 27А   Във връзка със заявление, вх. № ТСУ-94С-1219-6 / 08.12.2022 г., Ви уведомяваме, че е издадено Разрешение за строеж …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1137- 1 гр. Плевен, 10.01.2023г.

118

  ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1137- 1 гр. Плевен, 10.01.2023г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти…