Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1531-1/19.01.2024 г.

123

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1531-1 гр. Плевен 19.01.2024 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-26/18.01.2024…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1501-1/11.12.2023 г.

110

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1501-1 гр. Плевен 11.12.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1528-1/18.01.2024 г.

118

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1528-1 гр. Плевен 18.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-23/17.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1529-1/18.01.2024 г.

109

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1529-1 гр. Плевен 18.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-22/17.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1530-1/18.01.2024 г.

102

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1530-1 гр. Плевен 18.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-21/17.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1527-1/17.01.2024 г.

117

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1527-1 гр. Плевен 17.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-24/17.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1526-1/17.01.2024 г.

100

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1526-1 гр. Плевен 17.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-16/16.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 94М-10053-1/15.01.2024Г.

105

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 94М-10053-1/15.01.2024Г. ДО М. В. Живков Ул. „Цар Самуил “4 С. Г. Гаджалова ул. „Данаил Попов“16 Гр. Плевен „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД В. В. ВЪЛКОВ Ж.к. „Сторгозия“ ШПК бл.3 Гр. Плевен Ц. Х. НИНОВА ул „Денкоглу“34…

СЪОБЩЕНИЕ №ЖС-26-7272/14.12.2023г.

117

СЪОБЩЕНИЕ №ЖС-26-7272/14.12.2023г. ДО М. ХИЦОВСКА – УПРАВИТЕЛ НА „ВИКТОРИЯ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД ГР.ПЛЕВЕН                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с постъпила в Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1523-1/15.01.2024 г.

121

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1523-1 гр. Плевен 15.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-12/11.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1518-1 Гр. Плевен, 11.01.2024г.

124

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1518-1 Гр. Плевен, 11.01.2024г. Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на действащия Подробен…