Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9687-1/11.05.2018 год.

39

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9687-1 гр. Плевен  11.05.2018 год. Община  Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-187/10.05.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен  Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9686-1/11.05.2018 год.

39

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9686-1 гр. Плевен  11.05.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-188/10.05.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9688-1/11.05.2018 год.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С - 92 – 9688-1 гр. Плевен 11.05.2018 г. Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-183/08.05.2018 г. на Зам. кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9685-1/11.05.2018 год.

38

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9685-1 гр. Плевен 11.05.2018 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-189/10.05.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 9649 - 1 гр. Плевен 16. 04. 2018г.

36

До Р.Д.Радев,ул.  „Д.Константинов” Б.Т.Борисов,ул. „Републиканска” Й.Б. Иванов, ул. „Гео Милев” В.Т.Василев, ул. „Ал. Стамболийски” Пл.Ив. Иванов, ул. „Средна гора” В.В. Бузолова, ул. „Х. Димитър”…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9654-1/16.04.2018 год.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9654-1 гр. Плевен  16.04.2018 год.   Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92-9680-1 гр. Плевен…09.05.2018г.

58

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -92-9680-1 гр. Плевен…09.05.2018г.      Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-180/ 04.05.2018 г. на Зам. Кмета…