Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10112-1/05.04.2019 г.

115

ДО М.Р. Димитров И.Р. Димитров В.Цанков   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10112-1 гр. Плевен   05.04.2019 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10123-1/10.04.2019 г.

123

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10123-1/10.04.2019г.  гр. Плевен   Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-167/09.04.2019г.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10122-1/10.04.2019 г.

103

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10122/10.04.2019 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-145/29.03.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10118-1/05.04.2019 г.

119

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10118-1 гр. Плевен 05.04.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-157/03.04.2019 гoд. на Зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10117-1/05.04.2019 г.

128

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10117-1 гр. Плевен  05.04.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-154/02.04.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10113-1/05.04.2019 г.

106

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-92-10113 -1 гр. Плевен 05.04.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 158 от 03.04.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10108-1/02.04.2019 г.

108

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10108-1   гр. Плевен 02.04.2019г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–147/29.03.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10109-1/02.04.2019 г.

97

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 92-10109-1 гр. Плевен 02.04.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–144/29.03.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10036-1/07.02.2019 г.

98

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10036-1 гр. Плевен  07.02.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10105-1/02.04.2019 г.

96

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10105-1 гр. Плевен 02.04.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-141/29.03.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…