Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 92 - 9784-1 гр. Плевен 05.07.2018год.

65

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ  – 92 -  9784-1 гр. Плевен  05.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 324 от 04.07.2018год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92- 9789 -1 гр. Плевен 06.07.2018год.

64

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92-  9789 -1 гр. Плевен 06.07.2018год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 314 от 04.07.2018год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-26-884-4/16.05.2018г.

66

О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ-26-884-4/16.05.2018г.                                                                                                                           …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 92- 9791 - 1 гр. Плевен 06.07.2018год.

58

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ   –  92- 9791 - 1 гр. Плевен       06.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 316 от 04.07.2018год. на Зам.…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ - 92-9796-1 гр. Плевен 06.07.2018 г.

53

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ - 92-9796-1   гр. Плевен 06.07.2018 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–318/04.07.2018г. на Зам. Кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ - 92-9795-1 гр. Плевен 06.07.2018 г.

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ - 92-9795-1   гр. Плевен 06.07.2018 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–318/04.07.2018г. на Зам. Кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-9777-1 гр. Плевен 04.07.2018 г.

53

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ и С- 92-9777-1   гр. Плевен  04.07.2018 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12–313/04.07.2018 г.  на Кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 92- 9793 - 1 гр. Плевен 06.07.2018год.

55

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ   –  92-  9793 - 1 гр. Плевен  06.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 321 от 04.07.2018год. на Зам. Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 92- 9783-1 гр. Плевен 05.07.2018год.

52

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ   –  92-  9783-1 гр. Плевен       05.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 325 от 04.07.2018год. на Зам.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ - 92 – 9787 - 1 гр. Плевен 06.07.2018год.

48

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ  - 92 – 9787 - 1 гр. Плевен     06.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 317 от 04.07.2018год. на Зам. Кмета на Община…