Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9497-1/ 21.12.2017 год.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9497-1 гр. Плевен 21.12.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-526/18.12.2017 год. на Зам. кмета на Община…

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Преустройство на столова и част от съществуваща административна сграда в предприятие за преработка на зеленчуци”

70

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9494-1/ 20.12.2017 год.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9494-1 гр. Плевен 20.12.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-528/19.12.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9409-1/01.11.2017г.

72

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА с. Опанец ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 9409-1 гр.Плевен, 01.11.2017 г.           Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9483-1/08.12.2017г.

92

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С - 92 – 9483-1 гр.Плевен, 08.12.2017 г.             Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със заповед № РД-12-510…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9409-1/01.11.2017г.

74

ДО ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА ПЕТРОВА УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ“ 8-Б-4-12 ГР. ПЛЕВЕН   ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 -9409-1 гр.Плевен, 01.11.2017 г.           Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9487-1/12.12.2017г.

69

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92-9487-1 гр. Плевен 12.12.2017 г.             Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-517/11.12.2017г. на Зам. кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9430-1/ 10.11.2017 год.

86

ДО ИВАН ГОРАНОВ АНГЕЛОВ ж.к. “Младост“ № 307-Б-4-16 гр. Ловеч   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9430-1 гр. Плевен   10.11.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9478-1/ 07.12.2017 год.

87

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9478-1 гр. Плевен 07.12.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-497/04.12.2017 год. на Зам. кмета на Община…