Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9860-1/10.09.2018 год.

68

ДО Д. Х. ПЕТРОВ ул. „Св. Св. Кирил и Методий”   с. Опанец О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9860-1 гр. Плевен  10.09.2018 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9927-1/01.11.2018 год.

81

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 92-9927-1/01.11.2018 г. гр. Плевен Община - Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9938-1/21.11.2018 год.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9938-1 гр. Плевен  21.11.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-543/15.11.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-92-9935-1/21.11.2018 г.

81

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-92-9935-1/21.11.2018г. гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-522 от 23.10.2018г. и на основание чл.62, ал.2 от АПК със заповед №…