Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10037-1/07.02.2019 г.

71

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 92- 10037-1/07.02.2019 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-63/05.02.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-9962-1/14.12.2018 г.

72

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -92-9962-1 гр. Плевен 14.12.2018 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9985-1/10.01.2019 г.

92

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 92-9985-1/10.01.2019 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-11/08.01.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10030-1/04.02.2019 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10030-1 гр. Плевен 04.02.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-56/31.01.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10031-1/04.02.2019 г.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10031-1 гр. Плевен 04.02.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-57/31.01.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10026-1/01.02.2019 г.

85

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ  - 92 – 10026 - 1 гр. Плевен     01.02.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 54 от 31.01.2019год. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10025-1/01.02.2019 г.

84

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ  - 92 – 10025 - 1 гр. Плевен    01.02.2019год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 55 от 31.01.2019год. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10028-1/01.02.2019 г.

72

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10028/01.02.2019 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-52/30.01.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен е…