Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10110-1/03.04.2019 г.

104

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 92- 10110-1/03.04.2019 г.  гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-146/29.03.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10107-1/02.04.2019 г.

98

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10107-1 гр. Плевен 02.04.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-143/29.03.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10106-1/02.04.2019 г.

98

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 10106-1 гр. Плевен 02.04.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-140/29.03.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10103-1/02.04.2019 г.

103

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-92-10103-1 гр. Плевен  02.04.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 142 от 29.03.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

Съобщение за искане за ОВОС

79

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10101-1/29.03.2019 г.

101

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10101-1 гр. Плевен  29.03.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

Съобщение за искане за ОВОС

81

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10047-1/14.02.2019 г.

97

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ- 92-10047-1 гр. Плевен14.02.2019 г.    Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

Съобщение за искане за ОВОС

89

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Обява за обществеността - Уведомление „ИСИ ТУР” ЕООД относно инвестиционно предложение

112

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   „ИСИ ТУР” ЕООД ул. Цоньо Матев № 21, вх. А, ет.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-9943-1/28.11.2018 г.

90

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9943-1 гр. Плевен  28.11.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…