Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9852-1/30.08.2018 год.

54

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-9852-1/30.08.2018 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-408 от 27.08.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9851-1/29.08.2018 год.

61

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9851-1 гр. Плевен  29.08.2018 год. Община  Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-406/27.08.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9822-1/03.08.2018 год.

56

ДО И. И. ЧЕРВЕНКОВ с. Ралево общ. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9822-1 гр. Плевен  03.08.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9848-1/27.08.2018 год.

63

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9848-1 гр. Плевен  27.08.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-403/23.08.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92- 9847-1/27.08.2018 год.

61

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9847-1 гр. Плевен  27.08.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-404/23.08.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…