Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 92 – 9786 - 1 гр. Плевен 05.07.2018год.

67

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ   –  92 – 9786 - 1 гр. Плевен   05.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 163 от 19.05.2017год. на Зам. Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ - 92 – 9794 - 1 гр. Плевен 06.07.2018год.

49

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ  - 92 – 9794 - 1 гр. Плевен 06.07.2018год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 325 от 04.07.2018год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92-9788-1 гр. Плевен 06.07.2018г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ -92-9788-1 гр. Плевен 06.07.2018г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-331/05.07.2018 г. на Зам. Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92- 9779-1/04.07.2018 год.

56

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-9779-1/04.07.2018 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-309 от 02.07.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…