Обявления

Обява

151

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕТА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТЪР НА СЕЛАТА БЕГЛЕЖ, БОХОТ, БРЕСТОВЕЦ, ВЪРБИЦА, ГОРТАЛОВО, ДИСЕВИЦА, КЪРТОЖАБЕНЕ, ЛАСКАР, НИКОЛАЕВО, РАДИШЕВО, РАЛЕВО, ТОДОРОВО, ТЪРНЕНЕ И ЯСЕН

106

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри на урбанизираните територии на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ 94А-5513-2/22.10.2018

103

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ 94А-5513-2/22.10.2018                                                                                                                      …