Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10024-1/01.02.2019 г.

61

ДО П.П.ЯНКОВА бул. „Русе“ гр. Плевен Г.П.ХРИСТОВ ул. „Дойран“ гр. Плевен Д.И.ЙОРДАНОВ с. Бохот общ. Плевен М.П.ЦАНОВА с. Бохот общ. Плевен   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10024-1 гр. Плевен  01.02.2019…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10021-1/31.01.2019 г.

60

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ  - 92 – 10021 - 1 гр. Плевен    31.01.2019год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 49 от 30.01.2019год. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10016-1/31.01.2019 г.

71

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ - 92-10016-1   гр. Плевен , 31.01.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12–46/30.01.2019 г.  на Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10020-1/31.01.2019 г.

56

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ   – 92 – 10020 - 1 гр. Плевен    31.01.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 50 от 30.01.2019год. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10014-1/31.01.2019 г.

56

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ  – 92 – 10014 -1 гр. Плевен   31.01.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 51 от 30.01.2019год. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10022-1/31.01.2019 г.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10022-1   гр. Плевен , 31.01.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12–53/31.01.2019 г.  на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10019-1/31.01.2019 г.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 92- 10019-1/31.01.2019 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-45/30.01.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10015-1/31.01.2019 г.

48

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-92-10015-1/31.01.2019г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № РД-12-28 от 23.01.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10017-1/31.01.2019 г.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-10017-1   гр. Плевен , 31.01.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12–47/30.01.2019 г.  на Кмета на Община Плевен…