Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92- 9816-1/26.07.2018 год.

54

ДО М. ХР. ЛАМБЕВА ул.” Ст. Караджа” гр. Плевен Г. А. ЛАМБЕВ ул.” Ст. Караджа” гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9816-1 гр. Плевен  26.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона…

ОБЯВЛЕНИЕ изх. № ТСУ-94А-1534-4/30.08.2018г.

55

О Б Я В Л Е Н И Е изх. № ТСУ-94А-1534-4/30.08.2018г. ДО М. В. МИХОВ УЛ.”СТАДИОНКА/Б. МЪЖКАРОВ/” ГР. ПЛЕВЕН ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАН УЛ.”ГЕНА ДИМИТРОВА” ГР.ПЛЕВЕН                                   …

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕТА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТЪР НА СЕЛО ПЕЛИШАТ

60

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри на урбанизираната територия на землището на с. Пелишат, общ. Плевен.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 92 – 9757 - 1 гр. Плевен 26. 06. 2018г.

48

ДО Н.Г. ХРИСТОВА УЛ. „САН СТЕФАНО” В.Ю.ГЕНОВА УЛ. „ГРЕНАДЕРСКА” Р.П. ПЪШЕВ ЖК „ДРУЖБА” БЛ.215 Д.И. ИГНАТОВ УЛ. „СТ. ПЛАНИНА” ГР. ПЛЕВЕН С.П. ПЕТРОВ УЛ. „АЛ. ХАДЖИРУСЕТ” ГР. РУСЕ Т.П. ХРИСТОВА УЛ. „ВТОРА”…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9841-1/16.08.2018 год.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9841-1 гр. Плевен  16.08.2018 год. Община  Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-395/14.08.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9840-1/16.08.2018 год.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9840-1 гр. Плевен  16.08.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-392/14.08.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

Съобщение за искане за ОВОС

41

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 92-9835-1/14.08.2018г. гр. Плевен

66

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 92-9835-1/14.08.2018г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-389/14.08.2018г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-936-1 Гр. Плевен, 14.08.2018г.

62

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-92-936-1 Гр. Плевен, 14.08.2018г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-387/14.08.2018г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   План за Застрояване…