Обявления

Обявление №ТСУ и С 92-9472-1/06.12.2017 Г.

90

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92 –  9472-1 гр. Плевен    06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 509 от 05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община…

Обявление №ТСУ и С 92-9473-1/06.12.2017 Г.

87

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92-9473-1 гр. Плевен  06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 507 от 05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

Обявление №ТСУ и С 92-9476-1/06.12.2017 Г.

82

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92 –  9476 -1 гр. Плевен   06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 505 от 05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

Обявление №ТСУ и С 92-9470-1/06.12.2017 Г.

81

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92 – 9470 -1 гр. Плевен    06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 506 от 05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

Обявление №ТСУ и С 92-9471-1/06.12.2017 Г.

89

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92- 9471-1 гр. Плевен   06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 500  от  05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9479-1/ 07.12.2017 год.

70

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9479-1 гр. Плевен 07.12.2017 год. Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-504/05.12.2017 гoд. на Зам. кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9477-1/ 07.12.2017 год.

70

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9477-1 гр. Плевен 07.12.2017 год.   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-503/05.12.2017 год. на Зам. кмета на Община…

ТСУиС 92-9475-1/06.12.2017г.

93

~~О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е        № ТСУиС-92-9475-1/06.12.2017г.                                    гр. Плевен   Община Плевен,…

ТСУ и С 92-9474-1/06.12.2017г.

73

~~О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е        № ТСУиС-92- 9474-1/06.12.2017г.                                    гр. Плевен   Община Плевен,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9398-1/ 25.10.2017 год.

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9398-1 гр.Плевен  25.10.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9469-1/ 06.12.2017 год.

63

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9469-1 гр. Плевен 06.12.2017 год.   Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-502/05.12.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9468-1/ 06.12.2017 год.

60

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9468-1 гр. Плевен 06.12.2017 год.   Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-498/04.12.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…