Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1113-1/21.12.2022 г.

77

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1113-1 гр. Плевен 21.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-620/20.12.2022 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1114 - 1 гр. Плевен, 21.12.2022г.

94

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1114 - 1 гр. Плевен, 21.12.2022г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-619/20.12.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1115-1/21.12.2022 г.

77

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1115-1 гр. Плевен 21.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-616/20.12.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1110-1/19.12.2022 г.

88

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1110-1 гр. Плевен 19.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-602/15.12.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1074-1/17.11.2022 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1074-1 гр. Плевен 17.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици в кв. 83 по плана на с. Брестовец,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1106-1/15.12.2022 г.

96

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1106-1 гр. Плевен 15.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-600/13.12.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1107-1/15.12.2022 г.

91

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1107-1 гр. Плевен 15.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-601/13.12.2022 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 - 1105-1 гр. Плевен, 5.12.2022 г.

94

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 - 1105-1 гр. Плевен, 5.12.2022 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–603/15.12.2022 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрено Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1042-1/02.11.2022 г.

88

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1042-1 гр. Плевен 02.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици в кв. 83 по плана на с. Върбица,…