Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С -92-9546-1 гр. Плевен 08.02.2018г.

55

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С -92-9546-1 гр. Плевен 08.02.2018г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9585-1/ 01.03.2018 год.

95

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-9585-1/01.03.2018 г.              Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-91 от 27.02.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-9501-1/22.12.2017г. гр. Плевен

79

До  Диляна Николова Танчовска-Йотова-София Столична, гр. София ж.к. “Левски“, зона “Г“, №15,вх. „Г“, ет.3, ап.98     О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ и С- 92-9501-1/22.12.2017г.…

Изх. №ТСУ и С-94В-9839-1/26.01.2018г.

92

Изх. №ТСУ и С-94В-9839-1/26.01.2018г. ДО КАМЕЛИЯ НИНОВА ПАВЛОВА ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ ул. ”Найден Геров” №4 гр. Плевен     МОТИВИРАН ОТКАЗ от издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ             …

Съобщение за искане за ОВОС

99

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Съобщение за искане за ОВОС

95

СЪОБЩЕНИЕ        На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

Изх. № ТСУиС-94М-9951-1/ 23.01.2018г.

98

Изх. № ТСУиС-94М-9951-1/ 23.01.2018г. ДО МИЛЕНА АНГЕЛОВА ЮРУКОВА Ул. „Д-р Г.М. Димитров” №38 гр. Плевен МАНОЛ ТИХОВ ЮРУКОВ Ул. „Д-р Г.М. Димитров” №38 гр.. Плевен МАКСИМ ЯЧКОВ АНГЕЛОВ Ул. „Панайот Волов“ №9 Гр. Плевен  …