Обявления

ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА МПС

89

№ РД - 10 - 268  гр. Плевен 13.03.2019 г.   На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА и във връзка с извършване на планирано намаляване и оформяне короните на дървесна растителност от вид „Чинар” на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 92-10047-1 гр. Плевен 14.02.2019г.

99

М. В. Георгиев К. М. Георгиева Е. Т. Георгиева ул. “Гълъбец“   гр. Плевен   Н. М. Иванова Г. И. Иванов ул. “Гълъбец“ гр. Плевен   О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ- 92-10047-1 гр.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10081-1/13.03.2019 г.

109

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10081-1 гр. Плевен 13.03.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-113/08.03.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10082-1/13.03.2019 г.

100

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10082-1 гр. Плевен 13.03.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-112/08.03.2019 гoд. на Зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-9997-1/15.01.2019 г.

93

ДО Г. П. ГЕНОВА с. Бръшляница Н. Б. ОБРЕТЕНОВ ж.к. „Дружба“ гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9997-1 гр. Плевен  15.01.2019 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10080-1/13.03.2019 г.

100

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-92-10080-1 гр. Плевен 13.03.2019 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-117/12.03.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация за…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10079-1/13.03.2019 г.

90

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10079-1 гр. Плевен  13.03.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-116/12.03.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10076-1/12.03.2019 г.

100

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-10076-1 гр. Плевен 12.03.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-106/08.03.2019 гoд. на Зам. кмета на Община…

Обява за обществеността - Уведомление от РИСАЙКЛИНГ СЪРВИЗ ЕООД относно инвестиционно предложение

128

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   „РИСАЙКЛИНГ СЪРВИЗ” ЕООД ул. Симеоновско шосе…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10075-1/12.03.2019 г.

104

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-10075-1 гр. Плевен 12.03.2019 год.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-103/08.03.2019 гoд. на Зам. кмета на…