Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9766-1/02.07.2018 год.

53

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 92-9766-1 гр. Плевен  02.07.2018 год.   Община Плевен, на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-304/29.06.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92- 9760-1/28.06.2018 год.

61

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 92-9760-1 гр. Плевен  28.06.2018 год. Община Плевен, на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-300/25.06.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9669-1 гр. Плевен 27.04.2018г.

61

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9669-1 гр. Плевен  27.04.2018г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9751-1/21.06.2018 год.

60

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9751-1 гр. Плевен 21.06.2018 год. Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-242/31.05.2018 гoд. на Зам. кмета на Община…