Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9929-1/09.11.2018 г.

55

ДО Т.А.ГОРАНОВА ул. „Мургаш“ Плевен Д.М.ГОРАНОВ ул. „Княз Борис І“ Плевен В.М.ГОРАНОВА ул. „Кокиче“ Плевен О.М.ГОРАНОВ ул. „Мургаш“ Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9929-1 гр. Плевен …

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕТА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТЪР НА СЕЛО БУКОВЛЪК ОБЩИНА ПЛЕВЕН

44

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралнaтa картa и кадастралните регистри на урбанизиранaтa територии на с. Буковлък, общ. Плевен. В 30-дневен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10004-1/23.01.2019 г.

71

ДО Н-ци на Л.В.ЛАЗАРОВ В.Л.Христова ул. „Дамян Пешев“ с. Тученица общ. Плевен Н-ци на П.М.БАНКОВ с. Тученица общ. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10004-1 гр. Плевен  23.01.2019 год. Община  Плевен, на основание…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПУП-ПРЗ

86

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.22, ал.4 от ЗУТ и Писмо № ТСУ-94Л-3361-2 от 10.01.2019 год. от гл. архитект на Община Плевен на 14.02.2019 г. (четвъртък) от 9,00 ч. до 10 ч. на адрес гр. Плевен ул. „Александър Стамболийски“ № 1, ет. 7, офис 702 ще се…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10002-1/22.01.2019 г.

63

ДО Р. В. АТАНАСОВА ул. „Георги Димитров“ с. Коиловци общ. Плевен И. К. ИВАНОВ с. Коиловци общ. Плевен   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10002-1 гр. Плевен  22.01.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.135,…