Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9477-1/ 07.12.2017 год.

75

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9477-1 гр. Плевен 07.12.2017 год.   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-503/05.12.2017 год. на Зам. кмета на Община…

ТСУиС 92-9475-1/06.12.2017г.

96

~~О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е        № ТСУиС-92-9475-1/06.12.2017г.                                    гр. Плевен   Община Плевен,…

ТСУ и С 92-9474-1/06.12.2017г.

75

~~О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е        № ТСУиС-92- 9474-1/06.12.2017г.                                    гр. Плевен   Община Плевен,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9398-1/ 25.10.2017 год.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9398-1 гр.Плевен  25.10.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9469-1/ 06.12.2017 год.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9469-1 гр. Плевен 06.12.2017 год.   Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-502/05.12.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9468-1/ 06.12.2017 год.

62

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9468-1 гр. Плевен 06.12.2017 год.   Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-498/04.12.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…

ТСУиС 92-9455-1/23.11.2017г.

62

~~О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е        № ТСУиС- 92- 9455-1/23.11.2017г.                                    гр. Плевен   Община Плевен,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9462-1/ 29.11.2017 год.

106

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9462-1 гр. Плевен 29.11.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-486/27.11.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9409-1/ 01.11.2017 год.

80

ДО ПЕПА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА ж.к. „Сторгозия”  59-Г-4-12 гр. Плевен ИВАН МИРЧЕВ ВАСИЛЕВ ул. „Христо Сръбски“ №14 с.Опанец   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9409-1 гр.Плевен  01.11.2017 г.      …