Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 94И – 2136 - 3/27.09.2018г

92

О Б Я В Л Е Н И Е  № ТСУ – 94И – 2136 - 3/27.09.2018г Ц. С. Цветков ул. „Ангел войвода”                                                        …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9924-1/26.10.2018 год.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9924-1 гр. Плевен  26.10.2018 год. Община  Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-524/25.10.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…

Покана за официална церемония „Стартиране на СМР по проекта“ за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап I)“

69

Покана за  официална церемония „Стартиране на СМР по проекта“ за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап I)“,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9873-1/ 17.09.2018 год.

115

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9873-1 гр. Плевен 17.09.2018 год. Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-455/14.09.2018 гoд. на Зам. кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 92 - 9918 - 1 гр. Плевен 23.10.2018год

98

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ   –  92 -  9918 - 1  гр. Плевен     23.10.2018год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 518 от 22.10.2018год. на Зам. Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9919-1/23.10.2018 год.

82

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9919-1 гр. Плевен  23.10.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-509/15.10.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…