Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9751-1/21.06.2018 год.

62

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9751-1 гр. Плевен 21.06.2018 год. Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-242/31.05.2018 гoд. на Зам. кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9707-1/31.05.2018 год.

60

ДО М. К. Иванова ул. „Ангел войвода“ гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9707-1 гр. Плевен  31.05.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9673-1/03.05.2018 год.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9673-1 гр. Плевен 03.05.2018 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-166/27.04.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № ТСУ-26-3158-4/23.05.2018г.

77

О Б Я В Л Е Н И Е Изх. № ТСУ-26-3158-4/23.05.2018г.         ДО  В. П. ЯКИМОВА        УЛ. „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”         ГР. ПЛЕВЕН ДО  Д. И. ДИНЧЕВА        УЛ.„НИКОЛАЙ…

ОБЯВЛЕНИЕ № № ТСУ - 92-9744-1/18.06.2018 год.

89

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 92-9744-1 гр. Плевен 18.06.2018 год. Община Плевен, на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-281/15.06.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…