Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9456-1/ 24.11.2017 год.

110

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9456-1 гр. Плевен 24.11.2017 год.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-478/22.11.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: ПУП - План за…

Извършване на ОВОС а инвестиционно предложение: „Разширение Етап II от инвестиционен проект: „Предприятие за производство на растителни масла за технически и хранителни цели”"

114

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС 94Д-6926-1/17.10.2017г.

125

ДО Драгой Благоев Цолов Ж.к. „Дружба” бл.332, вх.Д,ет.3, ап.6 гр. Плевен   Председател на етажната собственост Любимка Борисова Димитрова Ж.к. „Дружба” бл.332, вх.В,ет.3, ап.5 гр. Плевен   Във връзка със заявление с вх.№ТСУиС-94Д-6926-1/12.10.2017г.,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9299-1/ 25.08.2017 год.

111

ДО ЦВЕТКА ЛИЧЕВА Без данни за адрес   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9299-1 гр.Плевен  25.08.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ТСУиС 94П-3112-1/21.09.2017г.

107

~~Изх. №ТСУиС94П-3112-1/21.09.2017г. Община Плевен   ДО  ЯНКА НЕДКОВА МАРКОВСКА УЛ. „РАДЕЦКИ” № 8, АП.1 ПЛЕВЕН ДО      БОГДАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА УЛ. „ШИПКА” № 28, ЕТ. 5, АП.15 ПЛЕВЕН…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9442-1/ 16.11.2017 год.

115

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9442-1 гр. Плевен  16.11.2017 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-465/14.11.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

Съобщение искане за преценка ОВОС

117

            На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ТСУиС 94И-743-2/24.10.2017г.

103

~~Изх. №ТСУиС94И-743-2/24.10.2017г.   Община Плевен      ДО ИВАНКА ТЕОБАЛДОВА ГЕОРГИЕВА  УЛ. “СТОЯН ВОЙВОДА” № 13 ГР.ПЛЕВЕН Във връзка с постъпило в Община Плевен заявление  с вх. №ТСУиС- 94И-743-2/14.09.2017г. и на…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9436-1/ 15.11.2017 ГОД.

106

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9436-1 гр. Плевен 15.11.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-467/14.11.2017 год. на Зам. кмета на Община…