Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9857-1/05.09.2018 год.

103

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9857-1 гр. Плевен  05.09.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-419/03.09.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9854-1/03.09.2018 год.

109

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ 92-9854-1/03.09.2018 г.  Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-413 от 30.08.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9852-1/30.08.2018 год.

119

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-9852-1/30.08.2018 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-408 от 27.08.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9851-1/29.08.2018 год.

91

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9851-1 гр. Плевен  29.08.2018 год. Община  Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-406/27.08.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…