Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92- 9548-1 гр. Плевен 08.02.2018год.

96

  О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92- 9548-1 гр. Плевен 08.02.2018год.      Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 67 от 07.02.2018год. на Зам. Кмета на Община…

Покана за пресконференция и официална церемония "Първа копка" за проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ "Интелект” – Плевен”

70

Община Плевен има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ на 15 февруари 2018 г. (четвъртък). Събитията са във връзка с изпълнение на  проект „Основен ремонт…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9521-1/ 16.01.2018 год.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9521-1 гр. Плевен  16.01.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

Обява за обществен достъп

61

Съобщение на Община Плевен На основание чл.122 „а”, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО”…

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение - с възложител: „ФЕНИКС ПЛЕВЕН” ЕООД.

104

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

Обявление № ТСУиС – 92-9500-1 / гр.Плевен, 21.12.2017г.

126

  № ТСУиС – 92-9500-1 гр. Плевен,  21.12.2017г.   Община- Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на действащия Подробен…

Обявление за Обществено обсъждане №ТСУиС-04-10-10/30.01.2018 г.

126

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ № ТСУиС -04-10-10 / 30.01.2018г. гр. Плевен 30.01. 2018г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.127 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА   Община Плевен уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана…