ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Плевен

313