Съобщение относно: Реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения - маси за търговия с мартеници на територията на Община Плевен

338

Файлове:

Съобщение.pdf Съобщение.pdf