Състоя се встъпителната пресконференция по проект „Повече знания за по-качествено административно обслужване”

309


встъпителната пресконференция по проект „Повече знания за по-качествено административно обслужване”

Файлове:

_0_13072013.doc _0_13072013.doc