заповед за принудително изземане на общинско жилище

248