Съобщение за съставяне на Констативен акт №9/30.04.2019г по чл.57а,ал.1,т.1 и т.2 от ЗУТ.

1268

Файлове:

CCI02052019_0004.pdf CCI02052019_0004.pdf