Обявяване на Заповеди по чл.225а ЗУТ

Съобщение за заповед №РД-12-198/13.05.2019 год.

2242

СЪОБЩЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛЯ НА „И-Р” ООД ХР. С. С. РАЙОН М., Ж.К. М. №3, УЛ. „Г. Б.” №1 ГР. СОФИЯ 1712   Уведомяваме Ви, че е издадена заповед №РД-12-198/13.05.2019г. за премахване на преместваем обект, представляващ „бариера от…