Отчет на предоставени срадества за компенсации и субсидии на превозвачи за 2017г.