Отпадъци

ЗАПОВЕД РД-10-1447/31.10.2016г. ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

648

Райони и населени места на територията на Община Плевен, в които през 2017г. ще се извършват услугите събиране, извозване, обезвреждане в депа на битови отпадъци, както и за почистване на териториите за обществено ползване.…

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Плевен

894

СЪОБЩЕНИЕ         Община Плевен предоставя до всички заинтересовани лица проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Плевен. Програмата е изготвена в рамките на изпълнен проект: „Изграждане…