Общинска програма за управление на отпадъците Плевен 2021-2028г.

1415

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Община Плевен предоставя до всички заинтересовани лица проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците 2021 – 2028 г. на Община Плевен.

Програмата е изготвена в изпълнение на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Писмени становища и предложения по проекта на програмата се приемат до 16.12.2021г. всеки работен ден от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа в „Център за административно обслужване” на Община Плевен, гр. Плевен , пл. „Възраждане” № 4.