Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство” при Община Плевен

99

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Строителство” при Община Плевен;       …

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

224

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-503/19.06.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 11 (единадесет)…