Вакантни длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

175

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед № ОХ – 211/12.03.2018 г. на Министъра на отбраната е разкрита процедура…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

130

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед № ОХ-206/09.03.2018г. на Министъра на отбраната са обявявени вакантни…