Вакантни длъжности

Обява за провеждане на начална военна подготовка

158

ОБЯВА за провеждане на начална военна подготовка   1. Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат Начална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерство на отбраната, ако отговарят…