Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

271

1. Със заповед № ОХ-121/15.02.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26260 - Сливен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба,…

Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ – гр. Плевен

935

О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н   На основание чл. 90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № РД 10-105/03.02.2021 г.  на Кмета на Община Плевен   ОБЯВЯВА:     Конкурс за заемане на  длъжността  „Директор“ на специализирана…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

418

1. Със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

385

1. Със заповед № ОХ-48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища…

Информация за срочна служба в доброволния резерв

601

Възможност за срочна служба в доброволния резерв (информация за кандидати)            С внесените от Народното събрание промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се дава…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

450

1. Със заповед № ОХ-23/13.01.2021г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в…