Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

215

  1. Със заповед № ОХ-474/20.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

227

  1. Със заповед № ОХ-499/29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба на…