Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини

727

ОБЯВА за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини Община Плевен обявява процедура по подбор за следните вакантни длъжности: № Наименование на детското Длъжност Код по НКПД…

Конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване”

372

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

227

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) в Национален военен университет „Васил Левски”   1. Със заповед № ОХ-1093/19.10.2017 г. на Министъра на отбраната…