Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол” при Община Плевен

547

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол” при Община Плевен;  …

Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност в Национална гвардейска част

198

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантна длъжност в Национална гвардейска част за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-1027/04.10.2017 г. на Министъра на…

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски

198

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-1026/04.10.2017 г. на Министъра на отбраната…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

216

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Съвместно командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 1. Със заповед № ОХ-1012/28.09.2017 г. на Министъра…