Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

411

1. Със заповед № ОХ – 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена  вакантна длъжност за офицер в Централно военно окръжие, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

328

1. Със заповед № ОХ – 960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната са обявявени 3 (три) вакантни длъжности за войници във военно формирование 24430 – Троян, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши…