Проекти на нормативни актове

Проект за изменение на Наредба № 17 / 13.06.2013 г.

586

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН   ПРЕДЛОЖЕНИЕ   От проф. д-р Димитър Стойков, дмн Кмет на Община Плевен     ОТНОСНО: Наредба за изменение  на Наредба № 17 на Общински съвет Плевен за определянето и администрирането …

Проект за нова Наредба № 26 на Общински съвет - Плевен/ 14.11.2012 г.

506

Mотивите за приемане на Новата Наредба зауправлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственостса следните: 1. Причини, налагащи приемането на нова Наредба. Действащата законодателна уредба…