Търгове за отдаване под наем

ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД ТИП "РАКЕТА"/- 5 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

453

В изпълнение на Заповед № РД 10-1543/25.11.2020 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД/- 3 БР. - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

574

В изпълнение на Заповед № РД 10-1325/16.10.2020 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска в Детски градини и училища

566

ОБЩИНА ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  от ЗОС, чл.14, чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т.1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 315/27.08.2020г. на…