Търгове за отдаване под наем

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН ЗА ТЪРГОВСКА И ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ПО ПЛАНА НА С. РАДИШЕВО, ОБЩ. ПЛЕВЕН

483

В изпълнение на Заповед № РД 10-673/03.06.2021 год. на uмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ЧОС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С ПЛОЩ 18,45 КВ.М ПО ПЛАНА НА С. ГРИВИЦА

487

В изпълнение на Заповед № РД 10-470/26.04.2021 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧОС: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 59 КВ.М ПО ПЛАНА НА ГР. СЛАВЯНОВО

553

В изпълнение на Заповед № РД 10-471/26.04.2021 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧОС, АПТЕКА В ЗДРАВНАТА СЛУЖБА ПО ПЛАНА НА С. БУКОВЛЪК

489

В изпълнение на Заповед № РД 10-389/07.04.2021 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…