Търгове за отдаване под наем

Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

695

    На основание чл.14, ал.1 и ал.7, във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка счл. 44, ал.1,…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

894

              На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение…

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН С РАЗМЕРИ 5.0/3.0 М, ПО ПЛАНА НА С. ЯСЕН

614

В изпълнение на Заповед № РД 10-147/02.02.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                                                                          …

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ (МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ) С ОБЩА ПЛОЩ 65 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. ТОДОРОВО

721

В изпълнение на Заповед № РД 10-146/02.02.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                                                                                    …

Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

734

       На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение, с площ 4,50 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов“ №7, сградата на Автогара Плевен

736

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…

Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти - павилиони, находящи се в гр. Славяново

672

В изпълнение на Решение № 797/30.11.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-2265/22.12.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг…

Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, обособено помещение за офис, находящо се в с. Ясен

633

В изпълнение на Решение № 796/30.11.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-2266/22.12.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг…