Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ОБЩА ПЛОЩ 36 КВ.М, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АПТЕКА, СКЛАД, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗДРАВНА СЛУЖБА, СЕЛО КОИЛОВЦИ, ОБЩ. ПЛЕВЕН

708

В изпълнение на Заповед № РД 10-76/20.01.2020 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЗДРАВНА СЛУЖБА В СЕЛО БОХОТ, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

804

В изпълнение на Заповед № РД 10-1738/11.12.2019 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

Търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и училища

905

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН     На основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  от ЗОС, чл.14, чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т.1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 1405/25.07.2019г. и №1473/26.09.2019г…

Търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и училища

1094

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 1405/25.07.2019г.и №1449/29.08.2019г.…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС, помещение за офис с площ 12.00 кв.м., находящ се в с. Радишево, община Плевен

871

В изпълнение на Заповед № РД 10-1074/02.08.2019 год. на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-1048/29.07.2019г. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява…