Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1213-1/20.03.2023 г.

44

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1213-1 гр. Плевен 20.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:             …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.729 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-6244-2/21.03.2023 г.

37

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1214 – 1 гр. Плевен, 21.03.2023год.

43

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1214 – 1 гр. Плевен, 21.03.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 140 от 20.03.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1210-1/16.03.2023 г.

59

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1210-1 гр. Плевен 16.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-129/16.03.2023 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1209-1/16.03.2023 г.

59

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1209-1 гр. Плевен,16.03.2023г. Община- Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-130/16.03.2023 г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен План за застрояване…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1206-1/15.03.2023 год.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1206-1 гр. Плевен 15.03.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-123/14.03.2023…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1205 – 1 гр. Плевен, 15.03.2023г.

59

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1205 – 1 гр. Плевен, 15.03.2023г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-124/14.03.2023 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1049-1/07.11.2022 г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1049-1 гр. Плевен 07.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.49 по…