Избраха председателите на постоянните комисии на Общинския съвет

835

Председателите на десетте постоянни комисии на Общински съвет – Плевен бяха избрани на последната сесия на местния парламент. Съставът им ще е от 7 или 9 членове, според внесеното от председателя на ОбС Мартин Митев предложение.

Комисиите и председателите им през новия мандат ще са следните:

ПК по „Стопанска политика и транспорт” – д-р Йордан Георгиев

ПК по „Бюджет и финансова политика” – Пепо Петков

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” – Пенчо Дреновски

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” – Петя Василева

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност” – Диана Данова

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” – Цветан Антов

ПК по „Здравеопазване и социална политика” – д-р Калин Поповски

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” – Милчо Илиев

ПК по „Обществен ред и сигурност” – Владислав Монов

ПК по „Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” – Дарин Ангелов

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

С множество призове, отличия и…

вторник, 15 януари 2019
318

Плевен ще има своя географска…

вторник, 15 януари 2019
133

Започна работа Центърът за видеонаблюдение…

вторник, 15 януари 2019
124

Спиране на водоподаването в Ясен…

понеделник, 14 януари 2019
79