Актуализирана структура на администрацията подкрепи местният парламент

736

   На пряко подчинение на кмета на Община Плевен ще бъдат отделите „Правно и нормативно обслужване”, „Вътрешен одит”, „Връзки с обществеността и протокол”, „Информационни технологии”, „Местно самоуправление” и „Култура”. Към ресора на заместник-кмета „Финанси и икономика”, където са дирекциите „Финансово-счетоводни дейности и управление на собствеността” и „Приходи от местни данъци и такси” преминава дирекция „Икономическо развитие”. Заместник-кметът по обществен ред и сигурност ще координира дейностите на отделите „Обществен ред и сигурност”, „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, както и дейността на Инспектората и Звеното по вътрешна охрана. Заместник-кметът по „Европроекти и хуманитарни дейности” ще координира дейността на дирекция „Европроекти”, както и отделите „Образование” и „Здравеопазване и социални дейности”.
   На пряко подчинение на заместник-кмета „Териториално развитие” освен дирекциите „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация” и „Архитектура, градоустройство и териториално и селищно устройство” преминава и сектор „Земеделие и гори”.
Работата на отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм” и секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще координира заместник-кметът по младежки дейности, спорт и туризъм.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

На две места в Плевен…

понеделник, 18 февруари 2019
295

Постоянната комисия по култура ще…

петък, 15 февруари 2019
504

Започва кампанията за заплащане на…

петък, 15 февруари 2019
207

Много приятели посрещна за празника…

четвъртък, 14 февруари 2019
200