Повече за Плевен

Плевен е седмият по големина град в България. Той е административен и стопански център на Област Плевен, Община Плевен и е част от Северозападния район за икономическо планиране. Плевенска община е разположена в сърцето на Дунавската равнина в Северна България, което определя значението й като важен административен, икономически, транспортен, газоразпределителен, политически и културен център.

Град Плевен се намира на 170 км от столицата София, на 320 км от Черноморския бряг, на 30 км от река Дунав, на 130 км от Дунав-мост и на около 70 км от Стара планина. До града се достига по първокласен път София-Варна (Е83), по второкласен път Никопол-Плевен (II-34), второкласен път Ловеч-Плевен (II-35). Достъпът до града по р. Дунав се осъществява чрез ферибота Турну Мъгуреле-Никопол, отстоящ на 57 км, и пристанище Сомовит, отстоящо на 31 км от града. Община Плевен е с площ от 816.3 кв. м и население 129 781 жители съгласно последното проведено преброяване на населението през 2011 год. В състава й са включени 25 селища /2 града и 23 села/.

Плевен е земеделски, индустриален и търговски център с диверсифицирана икономика, включваща големи производствени предприятия в областта на тежката промишленост и малки и средни предприятия от леката промишленост.

Вижте още информация за община Плевен:

Природа и екология