Приватизация

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ: Фурна – баня и дворно място от 2 390 м2, УПИ V, кв. 2, с. Пелишат

2410

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решение № 677 от 25.07.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА                  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински …

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - На основание Решения № 641, 642, 643, 644, 645, 646 и 647 от 27.06.2013 год. на Общински съвет – Плевен

2266

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 641, 642, 643, 644, 645, 646 и 647 от 27.06.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА                 ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба…

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - На основание Решения № 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 и 656 от 27.06.2013 год. на Общински съвет – Плевен

2189

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 и 656 от 27.06.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА                 ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба…

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:Поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8 270.00 кв.м., УПИ І, кв. 700, ж.к. Сторгозия; Незавършен обект-сграда със застр. пл. 834,80 кв.м., УПИ V, кв. 41, село Кои

2383

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 506 и № 507 от 28.03.2013 год. на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА               ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински …

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

2650

ГОДИШЕН   ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Настоящият годишен план е разработен в съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/. І. Приоритетни цели…

ОБЯВЯВА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:Поземлен имот с площ 8 337 кв. м. гр. Плевен, жк. Дружба, ул. “Александър Малинов” № 51

2403

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н На основание Решение № 405 от 14.12.2012 год.  на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА                 НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински …

ОБЯВЯВА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот

2293

На основание Решение № 296 от 25.10.2012 год.  на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА                 НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински  имот:   №   ОБЕКТ…

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

2638

С Решение № 1513 от 01.11.2011 год. на Изпълнителния директор на АПСК, е открита процедура за приватизационна продажба на следните държавни имоти – частна държавна собственост, находящи се на територията на Община Плевен, както…

Предмет на продажба Магазин № 1, ет. 1, вляво от входа с идентификатор 56722.659.427.1.2

2349

Партида В № по ред 40 Решение за откриване на процедура за приватизация № 689 дата 25.03.2003 год. брой на ДВ Дата Предмет на продажба   Магазин № 1, ет. 1, вляво от входа с идентификатор 56722.659.427.1.2, със застроена площ 38.20 кв. м. и 1/8…

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - 23.07.2012

2294

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 216, № 217, № 218 и № 219 от 28.06.2012 год.  на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински  имоти:   №…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - 23.07.2012 г.

2335

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решение № 192 от 31.05.2012 год. на Общински съвет – Плевен, обявява                 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:  …

ОБЯВЯВА - ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - 05.2012

2366

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н На основание Решения  № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130 и № 131 от 03.04.2012 год. на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински…