Изменение и допълнение в НАРЕДБА№ 27 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

432