Изменение на Наредба №13 на Общински съвет Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен

701

Файлове:

Предложение.pdf Предложение.pdf