Предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 на Общински съвет Плевен за пожарната безопасност на територията на Община Плевен (пр. с Решение № 713 от 29.08.2013 г. на Общински съвет Плевен)

1197

Файлове:

pr-e dopulnenie Nar 5.PDF pr-e dopulnenie Nar 5.PDF