Предложение относно: изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

307

Файлове:

предложение.pdf предложение.pdf